m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Ponad pół miliona na fundusz sołecki podzielone

Od 18 do 26 września w całej gminie odbywały się spotkania, podczas których mieszkańcy zdecydowali na co przeznaczone zostaną środki w ramach funduszu sołeckiego. W tym roku do podziału było ponad 542 tys. zł.

Zebrania wiejskie w naszej gminie były okazją do przedstawienia przez Wójta Tomasza Sadłonia mieszkańcom prezentacji podsumowujących działania psarskiego samorządu, oraz do rozmowy wójta i jego współpracowników z sołtysami i mieszkańcami na temat spraw bieżących, a także o planach rozwoju gminy.

Podczas corocznych zebrań wiejskich mieszkańcy wspólnie decydują na co chcą przeznaczyć środki finansowe z przyszłorocznego funduszu sołeckiego. Aby przedsięwzięcia mogły zostać zrealizowane muszą spełniać trzy warunki: służyć poprawie życia mieszkańców, należeć do zadań własnych gminy oraz być zgodne z jej strategią rozwoju. Propozycje może złożyć sołtys, rada sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców danej miejscowości. Kiedy mieszkańcy zdecydują na co chcą przeznaczyć pieniądze, sołtys składa wniosek do wójta.

Dzięki rozdysponowanym środkom w ramach funduszu sołeckiego, współfinansowane są remonty szkół i przedszkoli, klubów sportowych. Zagospodarowywana jest także przestrzeń publiczna, w tym między innymi budowy chodników, placów zabaw, siłowni zewnętrznych, altan czy ławek. Pieniądze przeznaczane są także na nowe doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych i ośrodków kultury. Korzystają z nich kluby seniorów, koła gospodyń wiejskich i zespoły śpiewacze. Często placówki oświatowe otrzymują również pomoce dydaktyczne zakupione z tych środków.

W tym roku mieszkańcy gminy Psary podzielili 542 560,52 zł na:

• w Brzękowicach 40 153,54 zł na: zakup markiz do Gminnego Żłobka w Psarach, oraz doposażenie OSP Dąbie na zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia bojowego,

• w Dąbiu 46 015,37 zł na: zakup markiz do Gminnego Żłobka w Psarach, oraz doposażenie OSP Dąbie na zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia bojowego,
• w Goląszy 50 177,26 zł na: zakup markiz do Gminnego Żłobka w Psarach, doposażenie Ośrodka Kultury w postaci zakupy ławek zewnętrznych przy świetlicy oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego świetlicy,
• w Górze Siewierskiej 58 618,30 zł na: doposażenie jednostki OSP, w tym zakup kamery termowizyjnej, prądownicy oraz zakup i montaż systemu alarmowego, doposażenie zespołu Górzanie, w tym, zakup strojów oraz instrumentów muzycznych, doposażenie Koła Emerytów, w tym zakup naczyń i piłek rehabilitacyjnych, doposażenie Zespołu Szkół w postaci zakupu „samozamykaczy” do drzwi, a także doposażenie Gminnego Żłobka w Psarach poprzez zakup markiz,
• w Gródkowie 58 618,30 zł na: doposażenie Gminnego Żłobka w Psarach poprzez zakup markiz, zakup stojaków na rowery, budowę chodnika do pumptracka, doposażenie GOK w postaci zakupu wyposażenia do wyremontowanych pomieszczeń oraz na zakup nagród dla uczestników festynu sołeckiego,

• w Malinowicach 57 504,55 zł na: doposażenie jednostki OSP w Dąbie na zakup fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia bojowego, doposażenie Gminnego Żłobka w Psarach poprzez zakup markiz; zakup drzew ozdobnych, ziemi, namiotu handlowego, doposażenie OK w Malinowicach, w tym zakup 2 kanap oraz 15 stołów, zakup sprzętu do siłowni, doposażenie Sali bankietowej w OK, w tym zakup i montaż karniszy,

• w Preczowie 58 618,30 zł na: doposażenie jednostki OK i OSP w Preczowie, w tym zakup i montaż klimatyzacji, szafek i regałów dla OSP, zestawów piwnych – ogrodowych, szaf biurowych, stołów i krzeseł do nowej Sali, zamrażarki i chłodziarki oraz doposażenie Gminnego Żłobka w Psarach poprzez zakup markiz,
• w Psarach 58 618,30 zł na: wyposażenie terenu wokół budynku żłobka i przedszkola w Psarach, w tym zakup 10 kompletów ławek i stołów pod altanę, dwóch piaskownic z zadaszeniem, dwóch kuchni błotnych, oraz zakup markiz na taras budynku, doposażenie GOK w Gródkowie poprzez zakup strojów i obuwia z przeznaczeniem dla zespołu „Tęcza”,

• w Sarnowie 58 618,30 zł na: doposażenie OSP Sarnów, w tym zakup masek, pompy zatapialnej, zbiornika wodnego ze stelażem, jednego kompletu ubrania koszarowego, zakup monitora interaktywnego dla ZSP w Sarnowie, wykonanie klimatyzacji w bibliotece w Sarnowie, zakup markiz do Gminnego Żłobka w Psarach, doposażenie Klubu Seniora Podróżnika oraz oświetlenie sceny OK w Sarnowie,

• w Strzyżowicach 58 618,30 zł na: doposażenie ZSP w Strzyżowicach, w tym zakup siedzisk korytarzowych, kompletu poduszek, kompletu stołów, krzeseł i ławek, doposażenie OSP, doposażenie Klubu Sportowego Jedność, w tym zakup siatek do bramek oraz pralki, Koło Gospodyń Wiejskich ze Strzyżowic otrzyma garnków oraz trzech kompletów stołów i ławek, zakup markiz do Gminnego Żłobka w Psarach oraz zakup koszulek dla Klubu Seniora.