m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego w dniu wyborów do Sejmu i Senatu 15 października 2023 r. dla mieszkańców Brzękowice-Wał zorganizowany zostanie transport do lokalu wyborczego mieszczącego się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu, przy ul. Pocztowej 34.

Autobus najpierw zawiezie chętnych, a następnie po oddaniu przez nich głosów, przywiezie ich do miejsca zamieszkania. Autobus przejedzie trasę dwukrotnie, według poniższego harmonogramu:
- Przejazd 1 o godz. 9.00 na trasie: Brzękowice Wał na przeciwko posesji nr 3 - Brzękowice Wał na przeciwko posesji nr 18 - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu - Brzękowice Wał na przeciwko posesji nr 18 - Brzękowice Wał na przeciwko posesji nr 3.

- Przejazd 2 o godz. 14.00 na trasie: Brzękowice Wał na przeciwko posesji nr 3 - Brzękowice Wał na przeciwko posesji nr 18 - remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu - Brzękowice Wał na przeciwko posesji nr 18 - Brzękowice Wał na przeciwko posesji nr 3.