m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Program MOJA WODA

Program MOJA WODA - Ruszył kolejny nabór wniosków o dofinansowanie.

Do uzyskania do 6 000 zł na realizację przedsięwzięć związanych z gromadzeniem wód opadowych.

Więcej szczegółów na stronie internetowej
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

https://www.wfosigw.katowice.pl/program-moja-woda-iii-nabor-2023-dla-wnioskow-skladanych-w-2023-roku.html

EKODORADCA