m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Zaproszenie na wykład stacjonarny pt. „Kompetencje miękkie i twarde”

Starosta Będziński Sebastian Szaleniec wraz z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie Wojciechem Olesińskim serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie stacjonarne pt. „Kompetencje miękkie i twarde”, które odbędzie się 16 sierpnia w Powiatowym Urzędzie Pracy o godzinie 9:00 i poprowadzone zostanie przez doradcę zawodowego – p. Martę Staroszyńską.

Jakie kompetencje cenią pracodawcy? Które cechy osobowości są pożądane na rynku pracy? Czym właściwie są te kompetencje? Tego dowiesz się na naszym wykładzie!

Status osoby bezrobotnej nie jest wymagany, natomiast osoby zarejestrowane w tut. Urzędzie proszone są o zgłaszanie chęci udziału u doradcy klienta w celu ujęcia w Indywidualnym Planie Działania. Termin zgłaszania chęci udziału do dnia 14.08.2023 r. osobiście lub telefonicznie 573 205 891 lub 573 205 892.

Plakaty Marta 3 kwartal 2023