m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Kondolencje

Wyrazy szczerego i głębokiego współczucia
Rodzinie i Bliskim Zmarłego
Jerzego Bochenka
Radnego Rady Gminy Psary
w latach 1994 -1998

składają

Jacenty Kubica                                                              Tomasz Sadłoń
Przewodniczący Rady                                                    Wójt Gminy Psary
Gminy Psary z Radnymi                                                wraz z pracownikami
                                                                                           Urzędu Gminy w Psarach