m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Budowa kanalizacji sanitarnej – informacja dla mieszkańców ul. Kolejowej, Irysów, Bocznej, Łącznej, Zwycięstwa w Psarach oraz mieszkańców ul. Szosowej w Strzyżowicach

Gmina Psary oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. przystępują do realizacji inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy.

Obecnie trwają przygotowania do przetargu celem wyłonienia wykonawcy oraz równocześnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnej ze środków unijnych. Pozyskanie środków unijnych daje możliwość przyłączenia prywatnych nieruchomości mieszkańców Gminy do sieci kanalizacyjnej bezpłatnie. Aby przyłączenie do sieci kanalizacyjnej mogło być sfinansowane ze środków unijnych i tym samym było bezpłatne dla mieszkańców, konieczne jest złożenie oświadczenia, które znajduje się w linku podanym w niniejszym artykule.

Szczegóły dotyczące inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w Gminie Psary znajdują się w informatorze, który był dostarczany do każdej skrzynki pocztowej mieszkańców ul. Kolejowej, Irysów, Bocznej, Łącznej, Zwycięstwa w Psarach oraz mieszkańców ul. Szosowej w Strzyżowicach. Wersja elektroniczna informatora znajduje się również na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. www.zgk.psary.pl w Zakładce „Budowa kanalizacji”. Bezpośredni link do informatora: https://zgk.psary.pl/index.php/kanalizacja.

Bardzo prosimy o dostarczenie przez mieszkańców ulic Kolejowej, Irysów, Bocznej, Łącznej, Zwycięstwa w Psarach oraz mieszkańcom ul. Szosowej w Strzyżowicach do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. oświadczenia w terminie nieprzekraczającym 10.08.2023 r., osobiście, drogą pocztową lub elektronicznie za pomocą skrzynki e-puap:
Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o.
ul. Dolna 1, Dąbie,
42-504 Będzin
Skrzynka e-puap: /ZGKwPsarach/SkrytkaESP
Godziny otwarcia ZGK: poniedziałek – piątek 7.00-15.00.