m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Jubileusz 40-lecia CKZiU w Będzinie

Dyrektor CKZiU Małgorzata Dembińska serdecznie zaprasza na uroczystości rocznicowe z okazji 40-lecia szkoły, które odbędą się 6 października 2023 roku.

 

Zaproszenie na JUBILEUSZ CKZiU w Bdzinie 2