m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Kondolencje

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Włodzimierza Kotuły, sołtysa miejscowości Góra Siewierska.

Włodzimierz Kotuła przez wiele lat angażował się w sprawy swojego sołectwa oraz jego mieszkańców.

Pragniemy złożyć Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia w tej trudnej chwili.

Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń
oraz pracownicy Urzędu Gminy Psary