m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

MATERIAŁY EDUKACYJNE - Dni Kultury Ekologicznej w gminie Psary

Na stronie Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary w zakładce EKO GOK zostały opublikowane materiały edukacyjne powstałe w ramach projektu Dni Kultury Ekologicznej w gminie Psary.

W czasie trwania projektu odbywały się warsztaty o tematyce ekologicznej i zrównoważonym rozwoju. Efektem tych zajęć jest siedem propozycji aktywności spisanych w postaci fiszek oraz prezentacji:

Rzeczne szlaki - warsztaty dla dzieci i młodzieży w dolinie rzeki Jaworznik

https://goo.gl/maps/jwXEi36T5XcrenoB8

Ptasia wyprawa - leśne warsztaty dla rodzin z dziećmi w Górze Siewierskiej

Miejsce: https://goo.gl/maps/QRsrS9RFowSz76w19

Bliżej natury - plener malarski w Centrum Edukacji Ekologicznej

Miejsce: https://goo.gl/maps/QxeW8dJffcTyvp657

Eco-quiz - zabawy w Centrum Edukacji Ekologicznej

Miejsce: https://goo.gl/maps/QxeW8dJffcTyvp657

Na ratunek przyrodzie - kilka przykładów, jak można działać na rzecz ochrony środowiska

Piękne z pożytecznym - jak założyć swój dobry dla przyrody ogród

Jane Goodall - prelekcja przed dowolnym filmem o tematyce ekologicznej

Każdy temat został przygotowany w formie podręcznego PDF z informacjami merytorycznymi oraz praktycznymi, tak, aby dowolna osoba zainteresowana danym zagadnieniem samodzielnie była w stanie poprowadzić daną aktywność.

Materiały kierowane są do edukatorów i edukatorek oraz osób indywidualnych odwiedzających gminę Psary, które chciałby ciekawie spędzić w niej dzień i dowiedzieć się, jak można działać na rzecz ochrony i poprawy środowiska naturalnego.

Materiały dostępne są bezpłatnie na stronie: gok.psary.pl, zakładka EKO GOK, https://tiny.pl/crkhj

Organizator projektu: Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary

Fundatorzy projektu: Fundacja PZU - sfinansowano ze środków Fundacji PZU

Partnerzy projektu: Urząd Gminy w Psarach

Kontakt: gok.psary.pl