m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Trening sprawności syren alarmowych

Informuje się mieszkańców Gminy Psary, że w dniu 1 sierpnia 2023  r. o godz. 17:00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu. W związku z powyższym na terenie gminy Psary, w w/w terminie i czasie zostaną włączone syreny alarmowe usytuowane na remizach OSP.