m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Powstanie projekt modernizacji ulic Źródlanej i Jasnej w Sarnowie

Na początku lipca została podpisana umowa na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego wykonania nakładek asfaltowych w Sarnowie
na ulicach Jasnej i Źródlanej.

4 lipca wójt Tomasz Sadłoń podpisał umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego na ulicach Źródlanej i Jasnej w Sarnowie w rejonie od ulicy Głównej do drogi krajowej nr 86. W ramach prac wykonany zostanie projekt nakładek asfaltowych na łącznej długości około 270 mb drogi. Dodatkowo uwzględnione zostaną pobocza, a zjazdy dostosowane do projektowanej drogi. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma „ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. z Katowic, a jego koszt wyniesie 31 734 zł.