m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

EKOPRACOWNIA POD CHMURKĄ

W Szkole Podstawowej w Strzyżowicach powstanie ekopracownia pod chmurką miejsce do prowadzenia zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu, które pozwoli uczniom na poszerzanie wiedzy oraz zdobywanie nowych umiejętności w zakresie przyrody i ochrony środowiska. Realizacja tego projektu będzie możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z WFOŚiGW w Katowicach.

W czerwcu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił wyniki konkursu „Ekopracownia pod chmurką”. Wśród laureatów znalazła się Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach, w której powstanie „Zielony Zakątek”. O utworzenie pracowni - zacisznego miejsca za budynkiem szkoły, otoczonej drzewami i kwiatami - wnioskowali uczniowie podczas konkursu szkolnego, dotyczącego szukania rozwiązań mających na celu ograniczenie hałasu w placówce, do której uczęszczają.

Zielony zakątek zostanie podzielony na pięć stref przestrzennych: strefę badań ekologicznych, działań manualnych, gier i zabaw edukacyjnych oraz obserwacji i upraw. Pracownia na świeżym powietrzu pozwoli uczniom w atrakcyjny i skuteczny sposób przyswoić wiedzę i umiejętności z przyrody, biologii, geografii, chemii i ekologii. Zgodnie z założeniami podstawy programowej poprzez prowadzenie terenowych obserwacji, badań, doświadczeń i eksperymentów, dzieci nie tylko poznają zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie, ale również poczują się odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy.

Koszt zadania wyniesie 87 500 zł, z czego 70 000 zł stanowić będzie pozyskana dotacja z WFOŚiGW w Katowicach, a 17 500 zł wkład własny z budżetu Gminy.