m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

4 miesiące z firmą Reko

Za nami pierwsze 4 miesiące z firmą Reko Prime Sp. z o.o., która od 1 marca odpowiada za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Psary.

Od 1 marca za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy odpowiada firma Reko Prime Sp. z o.o. z Myszkowa. Zmiana operatora była dużym przedsięwzięciem. Przez ostatnie 11 lat Psary obsługiwał Remondis Tarnowskie Góry, który dobrze znał naszą gminę i wypracował właściwie funkcjonujący system odbioru odpadów. Nowe ekipy wywozowe zrobiły jednak wszystko, by zmiana była jak najmniej uciążliwa dla mieszkańców. Kierowcy od lutego uczyli się nowych tras, adresów i ulic. Razem z pracownikami urzędu gminy objeżdżali gminę Psary, by później łatwiej im było odbierać odpady. Dużym plusem są zamontowane na każdym z aut kamery, dzięki którym możliwy jest nadzór nad prawidłowym świadczeniem usługi.

Psary ulotka 21

Kontrole prawidłowej segregacji
Przypominamy, że Reko zobowiązane jest do kontroli prawidłowej segregacji odbieranych odpadów. W najbliższym czasie pracownik firmy będzie sprawdzał pojemniki na odpady zmieszane, bioodpady oraz worki z papierem, szkłem, plastikiem i metalem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości firma powiadomi o tym pisemnie Urząd Gminy Psary oraz właściciela kontrolowanej nieruchomości.

Odbiór zużytych olejów

W okresie jesiennym firma REKO zorganizuje odpłatny odbiór przepracowanych olejów odpadowych z nieruchomości zamieszkałych, z wyjątkiem przedsiębiorców. O szczegółach będziemy informować wkrótce na naszej stronie internetowej.

Kompostowanie obniża opłatę za śmieci
Kompostowanie się opłaca. Coraz więcej osób rezygnuje z odbioru bioodpadów sprzed swojej posesji i deklaruje ich samodzielne zagospodarowanie w przydomowym kompostowniku. Dzięki temu oszczędza 10 zł miesięcznie od osoby. Od 1 kwietnia do Urzędu Gminy Psary wpłynęło 170 nowych deklaracji o kompostowaniu bioodpadów. Zachęcamy wszystkich, którzy do tej pory nie kompostowali, by złożyli nową deklarację i zaczęli samodzielnie zagospodarowywać odpady biodegradowalne. Przypominamy, że Gmina Psary nieodpłatnie użycza kompostowników każdemu chętnemu właścicielowi nieruchomości.

reko