Grafika
23 luty 2024

Po raz kolejny zachęcamy do skorzystania z dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budżetu Gminy Psary.

Grafika
23 luty 2024

Po raz kolejny zachęcamy do skorzystania z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła.

Zdjęcie przedstawia jadący żółto-czarny autobus, za nim jadą samochody
28 sierpień 2023

Polska jest jednym z najbardziej zmotoryzowanych krajów w Unii Europejskiej. Coraz więcej osób zwraca uwagę na uciążliwe korki i brak miejsc postojowych w miastach. Dodatkowo, samochody osobowe emitują więcej zanieczyszczeń od transportu zbiorowego. Dlatego tak ważne jest, by zwiększyć jego rolę, między innymi przez budowę centrów przesiadkowych. Jedno z nich do końca 2025 roku powstanie w Psarach.

18 maj 2022

„REGULAMIN NABORU DEKLARACJI UDZIAŁU W KONKURSIE GRANTOWYM PN. CYFROWA GMINA – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEEGEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – „GRANTY PPGR””

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Psary zapraszamy do składania wniosków w konkursie grantowym pn. Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

29 marzec 2022

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Psary zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psary.pl.

Status pod względem zgodności

a) Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 1.10.2020 r.

Oświadczenie oparto na samoocenie dokonanej przez organ sektora publicznego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Dymitrem Wierżbickim, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 29 44 949. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Przygotowanie i aktualizacja strony internetowej

Niniejszą stronę internetową opublikowano dnia 1.10.2020 r.

Ostatnią aktualizację wykonano dnia 28.03.2022 r.

Sposób dokonania oceny dostępności cyfrowej

Strona internetowa została sprawdzona na zgodność ze standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.1 na poziomie AA (zgodnie z wymaganiami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Do sprawdzenia użyto programu SortSite Pro.

Ponadto została przeprowadzona weryfikacja odtwarzania treści i nawigacji po stronie, z użyciem czytnika ekranu NVDA.

Pomoc w nawigacji

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z nawigacją zalecamy kombinację klawiszy:

 • Ponowne załadowanie zawartości strony

  Ctrl + F5

Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy:

 • Przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia

  Tab

 • Przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia

  Shift + Tab

 • Wykonanie domyślnej akcji, zwykle wciśnięcie przycisku OK

  Enter

 • Przewijanie widocznej części strony

  Strzałki kursora (góra i dół)

Skróty klawiszowe

Skróty klawiszowe dostępne w obrębie serwisu:

 • Przejście do menu głównego

  Alt + 1

 • Przejście do treści

  Alt + 2

 • Przejście do wyszukiwarki

  Alt + 3

 • Przejście do mapy strony

  Alt + 4

 • Powiększenie rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + +

 • Pomniejszenie rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + -

 • Przywrócenie domyślnego rozmiaru czcionki

  Ctrl + Alt + 0

 • Włączenie/wyłączenie trybu kontrastowego

  Ctrl + Alt + C

 • Przejście do strony głównej

  Ctrl + Alt + H

 • Powrót do stron wg. historii przeglądania

  Alt + lub

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki

 • zmiana kontrastu

Ułatwienia dla osób niewidomych

Serwis zawiera udogodnienia wprowadzone pod kątem czytników ekranów. Skrócone menu pozwala na przeskok do poszczególnych części ekranu, unikalne tytuły stron umożliwiają rozróżnienie każdej strony, zdjęcia i grafiki mają alternatywne opisy, a linki tytułów opisują dany odnośnik bardziej szczegółowo.

Za pomocą skróconego menu można dostać się bezpośrednio do:

 • treści,

 • menu ułatwień dostępu,

 • menu głównego,

 • mapy strony.

Dostępność na urządzeniach mobilnych

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny
w obsłudze.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Adres: 42-512 Psary, ul. Malinowicka 4

Telefon: 32 294 49 00

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dostępność architektoniczna siedziby Urzędu

Urząd Gminy w Psarach jest wyposażony w pochylnię dla osób niepełnosprawnych oraz na parterze budynku znajduje się pomieszczenie, w którym osoby z wszelkimi niepełnosprawnościami mogą skorzystać z pomocy przy wypełnianiu wniosku. Ponadto pomieszczenie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 1. Na parkingu z obu stron znajdują się miejsca parkingowe z oznaczeniem dla osób z niepełnosprawnościami.

 2. Wejście do budynku dla osób z niepełnosprawnościami jest możliwe od strony Poczty Polskiej, znajdującej się po prawej stronie budynku.

 3. Nad wejściami nie ma zainstalowanych głośników systemu naprowadzającego osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 4. Dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi dostępny jest parter budynku: korytarz oraz wszystkie pomieszczenia. W każdej sytuacji istnieje możliwość wezwania pracownika wybranego Referatu, aby omówić sposób załatwienia sprawy.

 5. Osobom niesłyszącym w zakresie podstawowym pomocy udzieli odpowiedni pracownik.

 6. Na parterze znajduje się ogólnodostępna toaleta, dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

 7. Do budynku oraz wszystkich pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.

 8. W budynku jest zainstalowana pętla indukcyjna oraz plany tyflograficzne z oznaczeniem pomieszczeń. Wszystkie dostępne pomieszczenia oznaczone są na mapie w alfabecie Braille’a oraz kontrastowymi kolorami.

 9. Budynek nie jest wyposażony w windę.

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą wybierając jedną z form kontaktu:

- e-mail pod adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- telefon pod numer: 32 29 44 900, 32 29 44 920

Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego

Powiadomienie Urzędu o braku dostępności cyfrowej

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl


PLAN DZIAŁANIA NA LATA 2022-2023

17 marzec 2022

sm polski ad

I nabór wniosków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Kwota dofinansowania przyznana w wysokości 3 447 075,00 zł na budowę i przebudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary.

30 grudzień 2021

logotypy czyste powietrze

W związku z podpisanym porozumieniem na obsługę Programu Priorytetowego Czyste Powietrze przez Urząd Gminy Psary z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w Urzędzie Gminy został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze.

10 listopad 2021

Po raz kolejny zachęcamy do skorzystania z dofinansowań z budżetu Gminy Psary na wymianę źródła ciepła oraz usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

08 czerwiec 2021

Młodzieżowa Rada Gminy Psary III kadencji

Przewodnicząca: KAROLINA PACIEJ
Wiceprzewodnicząca: ANNA JEWAK
Sekretarz: MAGDALENA WOŹNIAK

Komisja Rewizyjna:
• Wiktoria Zbień – Przewodnicząca Komisji
• Jakub Figlus
• Zofia Gołdyn
• Marcin Pluta
• Magdalena Rosa

Zespół problemowy ds. Sportu
• Robert Skotarski – Przewodniczący Zespołu
• Jakub Adamczyk
• Jakub Figlus
• Anna Jewak
• Marcin Pluta
• Amelia Nawrocka
• Tomasz Miąsko

Zespół problemowy ds. Kultury, Oświaty i Ochrony Środowiska:
• Antoni Kiszka– Przewodniczący Zespołu
• Karolina Paciej
• Magdalena Woźniak
• Wiktoria Zbień
• Zofia Gołdyn
• Paulina Korczyńska
• Magdalena Rosa
• Natalia Figlus

27 kwiecień 2021

Od 1 września 2017 roku na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która reguluje jakie rodzaje paliw i jakie urządzenia grzewcze są dopuszczone do stosowania. Przepisy obowiązują przez cały rok i dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominów na paliwa stałe.

10 październik 2019

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies na stronie Urzędu Gminy Psary

Urząd Gminy Psary przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających stronę psary.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron UGP. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący:

publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
czas nadejścia zapytania,
pierwszy wiersz żądania HTTP,
kod odpowiedzi HTTP,
liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
informacje o przeglądarce użytkownika,
informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Urzędu. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Urzędu. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych UGP

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane na stronie UGP nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Odnośniki do innych stron

Urząd Gminy Psary zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu WWW Urzędu Gminy Psary.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

04 czerwiec 2019

II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Psary odbędzie się 11 czerwca 2019 roku o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Dąbiu.

22 maj 2018

Oferujemy salę konferencyjną mieszcząca się w budynku OSP w Preczowie, ul. Dębowa 1. W skład pomieszczeń do wynajęcia wchodzą:

 • aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem AGD
 • sala o powierzchni 180 m2
 • zaplecze sanitarne

Sala po gruntowym remoncie w 2010 położona jest na parterze, posiada darmowy dostęp do Internetu, obok budynku znajdują się miejsca parkingowe, plac zabaw oraz boisko do koszykówki. Dogodny dojazd z Dąbrowy Górniczej, około 5 min pieszo od Zalewu Pogoria IV.

Zgłoszenia dotyczące najmu należy składać w Gminnym Ośrodku Kultury Gminy Psary, Gródków ul. Zwycięstwa 2, 42-575 Strzyżowice, tel./fax: 32 267 22 59

22 maj 2018

Stowarzyszenia Społeczne

Stowarzyszenie "Młodzież - Bogactwem Narodowym"

Stowarszyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. S. Polakowskiego w Strzyżowicach

Stowarzyszenie "Razem na Rzecz Gminy Psary"

22 maj 2018
Urząd Gminy Psary znajduje się w Psarach
przy ul. Malinowickiej 4,
42 -512 Psary.
Tel. 32 294 49 00, Fax 32 294 49 01
Godziny otwarcia Urzędu Gminy w Psarach
poniedziałek 7.30 - 17.00
wtorek - czwartek 7.30 - 15.30
piątek 7.30 - 14.00
 
 
Na parterze znajdują się:
 1. Kancelaria ogólna
 2. Urząd Stanu Cywilnego
 3. Działalność gospodarcza
 4. Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
 5. Wymiar podatków i opłat
 1. Oddział Poczty Polskiej
 2. Odział Banku Spółdzielczego w Będzinie

Kasa Oddziału Banku Spółdzielczego w Będzinie przyjmuje wpłaty od mieszkańców
i podmiotów gospodarczych na konta Urzędu Gminy bez pobierania dodatkowych opłat.

 
Na pierwszym piętrze Urzędu Gminy znajdują się:
 
 1. Biuro Rady Gminy
 2. Gabinet Przewodniczącego Rady Gminy
 3. Stanowisko ds. promocji
 4. Radca Prawny
 5. Gabinet Kierownika Referatu Przedsięwzięć Publicznych
 6. Gabinet Sekretarza Gminy Psary
 7. Wojskowość
 8. Sekretariat Wójta Gminy Psary
 9. Gabinet Wójta Gminy Psary
 10. Gabinet Zastępcy Wójta Gminy Psary
 11. Sala Narad

Wójt Gminy Psary przyjmuje mieszkańców w każdy poniedziałek w godzinach od 13:30 do 16:00,

W związku z dużą ilością spraw z jakimi zwracają się mieszkańcy
a także, celem możliwie szybkiego ich załatwienia zalecany jest
kontakt telefoniczny 32 294 49 00
lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
przed osobistą wizytą w urzędzie.
Umożliwi to przygotowanie odpowiednich dokumentów i znacznie skróci czas oczekiwania.

 
Na drugim piętrze Urzedu Gminy znajdują się:
 
 1. Informatyk
 2. Gabinet Skarbnika Gminy
 3. Referat Finansów i Podatków
 4. Stanowisko ds. pozyskiwania środków zagranicznych i krajowych
 5. Gabinet Kierownika Referatu Inwestycji i Remontów
 6. Inwestycje i remonty budowlane
 7. Podziały i rozgraniczenia nieruchomości, Zagospodarowanie przestrzenne
 8. Ochrona Środowiska

Urząd Gminy w Psarach objęty jest Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej (SEKAP)
co umożliwia obywatelom i przedsiębiorcom, bez względu na to gdzie na świecie się znajdują,

załatwianie on-linie (drogą elektroniczną) spraw w naszym urzędzie, bez konieczności osobistego stawiennictwa.

10 maj 2018

   m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Grafika przedstawia znak "i" na szarym tle, zamieszczony w zielonym kółku
27 luty 2024
Szanowni Państwo, informujemy że od 27 lutego 2024 r. rozpoczyna się budowa ul. Parkowej w Strzyżowicach. W pierwszej kolejności będą prowadzone prace związane z wycinką drzew....

Grafika
26 luty 2024
Zapraszamy do lektury Głosu Gminy Psary styczeń. Znajdą w nim Państwo między innymi informacje o Noworocznym Spotkaniu Samorządowym w naszej gminie, przebudowach dróg, inwestycjach na 2024 rok...

Grafika
23 luty 2024
Szanowni Państwo, informujemy, że w związku z przebudową ul. Głównej w Sarnowie w dniu 26.02.2024 r. w godz. 8:00 - 20:00 mogą występować utrudniania w dojeździe do posesji na całej długości. Alternatywny dojazd do paczkomatu przy stacji paliw od ul. Starej w...

22 luty 2024
22 lutego w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach uhonorowano srebrnymi i brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę pracowników Urzędu Gminy w Psarach....

Miniaturka przedsatwia fotografię dzieci
22 luty 2024
Jak co roku w gminie Psary organizowane będą wakacyjne dyżury dla przedszkolaków. Podczas tegorocznych wakacji pracować będą jednocześnie po dwie placówki....

Grafika przedstawia herb Gminy Psary
20 luty 2024
Uprzejmie informujemy, że LXIII Sesja Rady Gminy Psary odbędzie się 29 lutego 2024 roku o godzinie 14:00 w Ośrodku Kultury w Dąbiu....

15 luty 2024
13 lutego w Ośrodku Kultury w Dąbiu odbyła się tradycyjna gminna impreza karnawałowa – Zapusty. Była to doskonała okazja do pożegnania karnawału w radosnym i tanecznym nastroju....

15 luty 2024
Załączniki: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą...

14 luty 2024
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu WenDo - samoobrona i asertywność dla kobiet. 2 dni szkoleniowe - jako forma profilaktyki przemocy wobec dziewcząt i kobiet. Uczestniczki uczą się m.in. jak pozbyć się poczucia bezradności i bezbronności, nabierają pewności siebie i...

Grafika przedstawia zaproszenie na wydarzenie
14 luty 2024
Zapraszamy na wykład medyczny dr Macieja Jędrzejko pt. "Menopauza", który odbędzie się 28.02.2024 r. o godz. 11.00 w Psarach, Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Szkolna...

14 luty 2024
Szanowni Państwo, informujemy że od dnia 15 lutego 2024 r. będzie prowadzona przebudowa sieci gazowej oraz roboty ziemne w związku z wykonaniem nowej nawierzchni ul. Cichej w Strzyżowicach. W związku z tym w okresie od 15 lutego 2024 r. do 08 marca 2024 r. droga będzie zamknięta...

Zdjęcie przedstawia beczkowóz
14 luty 2024
WYKAZ FIRM ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I...

06 luty 2024
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki Renaty Osuch, Pracownicy Urzędu Gminy w Psarach W naszych wspomnieniach zachowamy Ją jako osobę o...

Zdjęcie przedszkwia dwóch chłopców, po lewej stronie znajduje się globus, po prawej książki
06 luty 2024
12 lutego rusza nabór do wszystkich placówek szkolnych na terenie gminy Psary, który będzie trwał do 26 lutego....

Zdjęcie przedstawia drewniane klocki
06 luty 2024
12 lutego rusza nabór do wszystkich placówek wychowania przedszkolnego na terenie gminy Psary, który będzie trwał do 26 lutego. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą naszych przedszkoli....

01 luty 2024
Zarządzenie Wójta Gminy Psary w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych gminy Psaryw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, działalności na rzecz osób...

01 luty 2024
Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Wójt Gminy Psary ogłasza nabór członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na...

Grafika przedstaia napis "przekaż 1,5% podatku", kolorowe kropki oraz logo gminy Psary zamieszczone w prawym dolnym rogu
30 styczeń 2024
Zbliżający się okres rozliczeniowy z Urzędem Skarbowym pozwala nam pomóc tym, który najbardziej tego potrzebują. Dlatego przypominamy, że składając PIT można przekazać na ich rzecz 1,5 % podatku dochodowego. Wystarczy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu...

30 styczeń 2024
W trakcie ferii zimowych Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach przygotowały dla dzieci wiele ciekawych zajęć. Zachęcamy do wzięcia udziału....

Grafika przedstawia plakat wydarzenia. Z lewej strony zamieszczone zostały napisy informujące o wydarzeniu takie jak: tytuł, termin, adres. Z prawej strony zdjęcie zespołu.
30 styczeń 2024
Serdecznie zapraszamy Państwa na koncert zespołu Cree, który odbędzie się 17 lutego o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Strzyżowicach. Bilety w cenie 80 zł do nabycia na ...

29 styczeń 2024
Szanowni Państwo, 30 stycznia 2024 roku rozpoczną się prace związku z wykonaniem nowej nawierzchni ul. Cichej w Strzyżowicach....

Grafika przedstawia zieloną literę i
29 styczeń 2024
Szanowni Państwo, w związku z awarią wodociągowo-kanalizacyjną w budynku Urzędu Gminy Psary w dniu 29 stycznia 2024 roku Urząd Gminy będzie otwarty do godz. 15:30. Przepraszamy za utrudnienia. ...

Zdjęcie przedstawia koncert
29 styczeń 2024
32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeszedł do historii. Mieszkańcy naszej gminy kolejny raz udowodnili, że pomaganie to ich drugie imię. Do tej pory udało się zebrać ponad 70 tys. zł, a to jeszcze nie koniec! W sztabach cały czas trwa liczenie zebranych...

Zdjęcie przedstawia wyróżnionych
24 styczeń 2024
Początek roku w naszej gminie oznacza czas podsumowań, dlatego 22 stycznia w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe. Uroczystość była okazją dla wójta Tomasza Sadłonia do podsumowania działalności psarskiego samorządu w 2023...

Grafika przedstawia zaproszenie
24 styczeń 2024
Dzienny Dom Seniora Opieka Silesia zaprasza na bezpłatne szkolenie dla każdego, kto na co dzień opiekuje się osobą dotkniętą chorobą Alzheimera, Parkinsona, demencją lub obłożnie chorym. Warsztaty odbędą się 3 lutego w godzinach 9:00-14:00. ...

Grafika przedstawia fragment plakatu zapraszającego na Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
19 styczeń 2024
Szanowni Państwo, 28 stycznia o godz. 17:00 odbędzie się 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku spotykamy się na placu przed Urzędem Gminy w Psarach, gdzie wspólnie obejrzymy między innymi występy wokalistek z sekcji wokalnej GOK Gminy Psary czy zespołu...

Grafika przedstawia logo ZTM w kolorze różowym
19 styczeń 2024
Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że od 20 stycznia zmienią się rozkłady jazdy linii autobusowych nr 107, 200 oraz 104....

Grafika przedstawia napisy, w tle światła samochodu o zmroku.
19 styczeń 2024
Podczas trudnych warunków atmosferycznych piesi powinni być szczególnie ostrożni. Na nieoświetlonej jezdni, kierujący z opóźnieniem zauważa pieszego, szczególnie gdy ten, ma na sobie ciemne ubranie. Dlatego, by zadbać o bezpieczeństwo niechronionych...

17 styczeń 2024
Szanowni Państwo, 17 stycznia ruszyły prace związane z przebudową ulicy Głównej w Sarnowie. W związku z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu mogą pojawić się utrudnienia z dojazdem do posesji. Prosimy o zwrócenie uwagi na ogłoszenia zamieszczane na słupach oświetlenia...

Grafika przedstawia herb Gminy Psary
17 styczeń 2024
Uprzejmie informujemy, że LXII Sesja Rady Gminy Psary odbędzie się 25 stycznia 2024 roku o godzinie 14:00 w Ośrodku Kultury w Dąbiu....