Zarządzenie Wójta Gminy Psary

Zarządzenie Wójta Gminy Psary w sprawie: przyznania dotacji na realizację zadań publicznych gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugiej edycji otwartego konkursu ofert.

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2023 WÓJTA GMINY PSARY z 15 maja 2023 roku