Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Psary ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: ds. budownictwa – pełny etat

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Ostateczny termin składania dokumentów mija 22 maja 2023 r. o godz. 17:00