Pomoc dla poszkodowanych w wyniku gradobicia

Szanowni Państwo, w związku z bardzo dużą liczbą zgłoszeń do straży pożarnej szkód powstałych w wyniku wczorajszych burz i gradobicia, Gmina Psary włączyła się w pomoc przy zabezpieczaniu budynków zamieszkałych przez ludzi. Osoby poszkodowane, które potrzebują pomocy w zabezpieczaniu dachów swoich domów, mogą się zgłaszać do Urzędu Gminy w Psarach lub dzwonić na numery telefonów: 32 29 44 900 oraz 885 575 028. W pierwszej kolejności będziemy zabezpieczać zamieszkałe budynki, które wymagają pilnej interwencji, a powstałe już szkody mogą skutkować kolejnymi. Obecnie Gmina wynajęła 2 zwyżki wraz z obsługą, które już zabezpieczają plandekami uszkodzone dachy.

Informujemy również, że osoby, które potrzebują plandeki do samodzielnego zabezpieczenia zniszczeń, mogą ją otrzymać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Dąbiu przy ul. Dolnej 1. W tej sprawie prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem tel. 609 066 668. Plandeki będą użyczane tylko do budynków, których dachy uległy uszkodzeniu w wyniku wczorajszej nawałnicy.

Dzisiaj powołana została także komisja ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w wyniku wczorajszego gradobicia. Członkowie komisji przeprowadzają wizje lokalne w zgłoszonych gospodarstwach domowych oraz sporządzają protokół powstałych strat, który będzie stanowił podstawę do wypłaty odszkodowań. Pomoc udzielana będzie zgodnie z zatwierdzonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zasadami udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych. Poniżej link do dokumentów określających zasady wsparcia.

Zasady - link

Zasady - pdf