Dotacje gminne na wymianę pieca i usunięcie azbestu

Po raz kolejny zachęcamy do skorzystania z dofinansowań z budżetu Gminy Psary na wymianę źródła ciepła oraz usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest

Dla kogo i na co?

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości położonej na terenie gminy Psary i planujesz wymianę pieca na nowy ekologiczny lub na mocy „uchwały antysmogowej” dla woj. śląskiego jesteś do tego zobligowany, możesz otrzymać dofinansowanie z budżetu Gminy Psary na ten cel.

Jeśli posiadasz składowane na Twojej posesji lub wymagające demontażu wyroby zawierające azbest, możesz również otrzymać dotację na ich usunięcie i utylizację.

Ważne!
Wniosek o dotację należy złożyć przed rozpoczęciem wszelkich prac związanych z dofinansowaniem! Nie przyznaje się dotacji na zaopatrzenie w źródło ciepła nowo powstających budynków mieszkalnych.

Ile?
Dotacja do wymiany źródła ciepła, stanowić może do 30% kosztów zakupu i montażu nowego pieca, ale nie więcej niż 4 500 zł. W przypadku usuwania azbestu, kwotę dotacji ustala się w wysokości 1 000 zł do każdej zutylizowanej tony odpadów, ale nie więcej niż  6 000 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła?
1. Zapoznaj się z regulaminem programów dostępnych na stronie internetowej gminy w zakładce „Gminne Dotacje” lub zapytaj gminnego ekodoradcę.
2. Wypełnij druk wniosku o udzielenie dotacji celowej dostępny na stronie internetowej gminy.
3. Złóż w urzędzie wypełniony wniosek wraz z pisemną zgodą na wykonanie inwestycji pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.
4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację, zawarta zostanie umowa dotacji między Tobą a Gminą.
5. Dopiero po jej podpisaniu możesz przystąpić do realizacji inwestycji, to bardzo ważne.
6. Inwestycję przeprowadzasz we własnym zakresie.
7. Po wymianie starego kotła dokonujesz rozliczenia dotacji poprzez złożenie wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do 15 października danego roku m.in. wraz z rachunkiem/fakturą oraz dokumentem potwierdzający fizyczną likwidację starego źródła ciepła.
8. Przekazanie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przedstawionych dokumentów oraz po pozytywnym wyniku kontroli pracowników Urzędu Gminy.
9. Przyznane środki zostaną wypłacone do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku, na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Jak uzyskać dofinansowanie na usunięcie azbestu?
1. Zapoznaj się z regulaminem programów dostępnych na stronie internetowej gminy w zakładce „Gminne Dotacje” lub zapytaj gminnego ekodoradcę.
2. Wypełnij druk wniosku o udzielenie dotacji celowej dostępny na stronie internetowej gminy.
3. Złóż w urzędzie wypełniony wniosek wraz z załącznikami:
- pisemną zgodę na wykonanie inwestycji pozostałych współwłaścicieli nieruchomości,
- informacją o wyrobach zawierających azbest,
- zawiadomieniem Starosty o przyjęciu zgłoszenia robót polegających na usuwaniu odpadów zawierających azbest lub ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, jeśli nastąpić ma demontaż azbestu.
4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację, zawarta zostanie umowa dotacji między Tobą a Gminą.
5. Dopiero po jej podpisaniu możesz przystąpić do realizacji inwestycji, to bardzo ważne.
6. Inwestycję przeprowadzasz we własnym zakresie.
7. Po utylizacji wyrobów zawierających azbest, dokonujesz rozliczenia dotacji poprzez złożenie wniosku o wypłatę dotacji:
a) w przypadku wyrobów zawierających azbest, które są składowane na terenie nieruchomości i nie wymagają demontażu, do 3 miesięcy od daty podpisania umowy o dotację, ale nie później niż do 15 października danego roku,
b) w przypadku wyrobów zawierających azbest, które wymagają demontażu z budynku, nie później niż do 15 października danego roku.
8. Przekazanie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przedstawionych dokumentów do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku, na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy. EKODORADCA

 

DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA

WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na zadania służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary

Umowa o udzielenie dotacji celowej na zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary

WNIOSEK o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na zadania służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary

Regulamin

Zarządzenie Wójta Gminy Psary

 

DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Regulamin udzielania dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Wniosek o udzielenia dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Umowa o udzielenie dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Wniosek o wypłatę dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza

Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbeststanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Instrukcja wypełnienia informacji o wyrobach zawierających azbest

Zarządzenie Wójta Gminy Psary