XI - Sesja Rady Gminy Psary

Psary, dnia 19.09.2011r.

RADA GMINY PSARY

42-512 PSARY, ul. Malinowicka 4

[nbsp]

Uprzejmie zawiadamiam, że XI - Sesja Rady Gminy Psary,

odbędzie się dnia 29 września 2011r. o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Sarnowie

Porządek obrad XI Sesji Rady Gminy Psary przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad[nbsp] i stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie porządku obrad.
3) Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy Psary.
4) Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
5) Informacja z działalności Wójta Gminy Psary w okresie międzysesyjnym.
6) Podjęcie uchwał Rady Gminy Psary w sprawie:
1. Nadania nazwy ulicy w sołectwie Góra Siewierska.
2. Wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości ozn. nrnr działek 523, 524/3 o łącznej pow. 0,1572 ha usytuowanej w Psarach przy ul. Łącznej, stanowiącej własność gminy.
3. Zmiany Uchwały Nr XLVIII/382/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28.10.2010 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
4. Rozpatrzenia skargi Państwa Elżbiety, Józefa, Jana Lorenc.
5. Rozpatrzenia skargi Pani Donaty Łukasik.
6. Rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Czyż.
7. Zmian w budżecie gminy na 2011r.
[nbsp]7)[nbsp][nbsp][nbsp] Interpelacje i zapytania.
[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] 8)[nbsp][nbsp][nbsp] Wolne wnioski.
[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] 9)[nbsp][nbsp][nbsp] Zakończenie obrad[nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] Przewodniczący Rady Gminy Psary
[nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp] [nbsp][nbsp][nbsp][nbsp][nbsp] /-/ Jacenty Kubica