Gmina Psary podpisała umowy na 8 wniosków o dofinansowanie z PROW

19.08.2011r Gmina Psary podpisała umowy na dofinansowanie 8 wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi". Tym samym jesteśmy gminą, której pomyślnie zatwierdzono największą liczbę wniosków do realizacji w całym województwie śląskim. Łączna kwota wnioskowanych dotacji to 2 198 923 złote. W ramach zawartych umów do końca lipca 2013 zostaną zrealizowane następujące projekty:

  • Zagospodarowanie terenu – boiska sportowe, place zabaw, oświetlenie, monitoring, odwodnienie, ogrodzenie w Psarach. Roboty przygotowawcze , zieleń, ścieżki i parkingi – boiska sportowe,plac zabaw, ogrodzenie, oświetlenie,monitoring, roboty rozbiórkowe. Wnioskowana kwota dotacji 500.000 zł.

  • Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych w Malinowicach - Budowa boiska do piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki,siatkówki i korty tenisowe. Ogrodzenie, magazyn, wiata na boisku, oświetlenie. Wnioskowana kwota dotacji 327.864 zł.

  • Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych w Gródkowie. Budowa boiska do piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i korty tenisowe. Ogrodzenie, magazyn,wiata na boisku, oświetlenie . Wnioskowana kwota dotacji 324.328 zł.

  • Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych w Goląszy Górnej. Budowa boiska do piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i korty tenisowe. Ogrodzenie, magazyn, oświetlenie. Wnioskowana kwota dotacji 313.883 zł.

  • Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych w Górze Siewierskiej.Budowa boiska do piłki ręcznej, piłki nożnej, koszykówki, siatkówki i korty tenisowe. Ogrodzenie, magazyn,wiata na boisku, oświetlenie. Wnioskowana kwota dotacji 311.165zł..

  • Budowa infrastruktury sportowej przy boisku w Brzękowicach Dolnych. Budowa trybun, ogrodzenia i oświetlenia przy boisku Wnioskowana kwota dotacji 201.529 zł

  • Dokończenie budowy szatni LKS Błyskawica w Preczowie .Roboty wykończeniowe w budynku szatni LKS, elewacje budynku. Wnioskowana kwota dotacji 181.365 zł.

  • Wyposażenie świetlicy w Malinowicach przy ul. Szkolnej Wyposażenie kuchenne , wyposażenie meblowe , wyposażenie RTV i AGD. Wnioskowana kwota dotacji 38.789 zł.