Remont dróg gruntowych w Sarnowie

Rozpoczęły się prace związane z remontem nawierzchni drogowej na ulicach Gruntowej, Wąskiej, Poprzecznej, Browarnej, Krótkiej oraz na łączniku między ulicami Poprzeczną, a Wąską.

Konserwacja dróg obejmować będzie wykonanie następujących prac:
– korytowanie na głębokości 7 cm – 8 cm lub wyrównanie nawierzchni;
– wysypanie frezu asfaltowego o grubości 7 cm
z walcowaniem;
– skropienie emulsją bitumiczną, posypanie piaskiem i walcowanie
– roboty porządkowe.
Termin realizacji zadania to 16.09.2011r. Przebieg prac zależy od warunków atmosferycznych, jednakże wykonawca, firma DROGREM zobligowała się do wcześniejszego zakończenia remontu ww. dróg.
Prosimy ze zrozumieniem odnieść się do utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych, które mogą wystąpić.