Kondolencje

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Jacka Krywulta,
byłego Przewodniczącego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
i wieloletniego Prezydenta Miasta Bielsko-Biała.


Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia.
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z pracownikami Urzędu Gminy Psary
oraz Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z Radnymi