Podsumowanie współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej

Studenci wraz z dr inż. arch. Markiem Janikiem i Szymonem Opanią odwiedzili wiele placów publicznych i interesujących miejsc na terenie gminy Psary. Efektem tego rekonesansu oraz kilku miesięcy pracy koncepcyjnej i projektowej są projekty architektoniczno-budowlane przedstawione na środowym spotkaniu.

Uroczyste podsumowanie współpracy odbyło się w Ośrodku Kultury w Sarnowie i wzięli w nim udział przedstawiciele Politechniki Śląskiej oraz władz samorządowych gminy i powiatu. Zaszczycili Nas swoją obecnością Pan dr hab. inż. arch. prof. w Politechnice Śląskiej Krzysztof Gasidło wraz z dwoma dr. inż. arch. Panem Markiem Janikiem i Panem Szymonem Opanią, a także Naczelnik Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego w Będzinie Pan Dariusz Kruczkowski. W spotkaniu licznie uczestniczyli Radni gminy Psary z Przewodniczącym Rady Panem Jacentym Kubicą na czele,sołtysi, dyrektorzy gminnych szkół i przedszkoli, a także pracownicy Urzędu Gminy.

Zebranych przywitał Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń, który opisał przebieg współpracy oraz podziękował władzom Politechniki Śląskiej za jej umożliwienie. W następnej kolejności głos zabrał Pan dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło, który wyraził satysfakcję z faktu, że gmina umożliwiła młody adeptom architektury zapoznanie się i zmierzenie z problemami urbanistycznymi
i architektonicznymi gminy wiejskiej.

Następnie doktorzy Marek Janik i Szymon Opania przedstawili 13 wybranych prac studentów oraz szczegółowo opisali założenia tych projektów. Zebrani mieli możliwość zapoznania się z planszami o wymiarach 70 x 100 cm. przedstawiającymi propozycje zagospodarowania poszczególnych działek gminnych lub nawet większych obszarów.

Studenci przygotowali projekty dotyczące zagospodarowania:

  1. Parku „Żurawiniec” - tereny przyległe do Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Medycznego w Psarach – 1 propozycja zagospodarowania terenu;

  2. Plac za Szkołą Podstawową w Sarnowie – 3 propozycje zagospodarowania terenu;

  3. Plac przy Remizie OSP w Preczowie – 3 propozycje zagospodarowania terenu;

  4. Tereny przyległe do byłej szkoły w Malinowicach – 1 propozycja zagospodarowania terenu;

  5. Plac przy Remizie OSP w Górze Siewierskiej – 1 propozycja zagospodarowania terenu;

  6. Góra Siewierska – wzniesienie – 2 projekty zagospodarowania terenu;

  7. Park przy kościele rzymsko-katolickim w Psarach – 1 propozycja zagospodarowania terenu;

  8. Szlak rowerowy przebiegający przez Gminę Psary – 1 propozycja zagospodarowania terenu;

Jedna ze studentek przedstawiła bardzo szczegółową koncepcję utworzenia szlaku rowerowego na terenie gminy Psary, proponując w swoim opracowaniu wygląd miejsc postojowych, tablic informacyjnych, a nawet ulotki informacyjne do rozdania przyszłym turystom rowerowym.

Przedstawione opracowania projektowe nie stanowią gotowych projektów budowlanych, ale bardzo interesujące źródło pomysłów i innowacyjnych rozwiązań do wykorzystania w przyszłości

W spotkaniu uczestniczył Jacek Mazurkiewicz, architekt z firmy Comtarex, która została wyłoniona przez gminę Psary do wykonania projektów techniczo-budowlanych dla kompleksów sportowych przy szkołach w Psarach, Sarnowie i Dąbiu. Architekt był pod dużym wrażeniem przedstawionych opracowań i zadeklarował chęć wykorzystania części pomysłów
w przygotowanych przez siebie projektach.

Warto zaznaczyć, że opracowania studentów nie koncentrowały się jedynie na stworzeniu estetycznej przestrzeni publicznej, ale także na nadaniu jej takich funkcji, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego gminy. We wszystkich projektach pojawiły się propozycje stworzenia infrastruktury turystycznej i sportowej, która z założenia miałaby być atrakcją nie tylko dla mieszkańców gminy Psary, ale także osób żyjących w aglomeracji górnośląskiej.

Współpraca zaowocowała stworzeniem wielu bardzo innowacyjnych rozwiązań architektonicznych jak choćby zaprojektowanie przez jednego ze studentów tzw. „zielonych klas” czyli zaaranżowane w plenerze miejsca do przeprowadzenia lekcji na świeżym powietrzu czy plac zabaw dla dorosłych na terenie placu OSP w Preczowie.

Wszyscy zebrani byli pod dużym wrażeniem opracowań. Chwalili ich pomysłowość, nowoczesność i mają nadzieję, że wiele z przedstawionych pomysłów będzie można wprowadzić
w życie.

Wszystkich chętnych pragnących zobaczyć zaproponowane projekty zapraszamy do odwiedzenia Ośrodka Kultury w Sarnowie.

Nie bez przesady można powiedzieć, że często zgłaszany postulat bliższej współpracy uczelni wyższych ze światem gospodarki został w gminie Psary zrealizowany z dużym sukcesem.