Małżonkowie świętowali wyjątkowe jubileusze

Jesień w naszej gminie łączy się z uroczystościami jubileuszowymi par małżeńskich, obchodzących 50-lecie, 60-lecie, 65-lecie oraz 70-lecie pożycia małżeńskiego. Do wspólnego świętowania jubileuszu zaproszono 37 par. W tym roku pary z wieloletnim stażem małżeńskim świętowały 4, 9, 10 i 11 października. Uroczystości odbyły się w Ośrodku Kultury w Dąbiu.

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wójt Tomasz Sadłoń odznaczył medalami pary, które obchodziły 50-lecie ślubu. Wszyscy małżonkowie otrzymali natomiast upominki pieniężne od władz gminy, pamiątkowe dyplomy i kwiaty. W tym roku po raz kolejny dzięki uprzejmości jubilatów, zgromadzeni mieli okazję zobaczyć fotografie, na których uwiecznione zostały ich pierwsze chwile, kiedy już jako małżonkowie rozpoczęli wspólną drogę życia. Jubilaci mogli również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, które otrzymają w formie fotoksiążki.

W uroczystościach, oprócz szanownych Jubilatów i ich rodzin uczestniczyli również: przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi, wójt Tomasz Sadłoń wraz z kierownictwem Urzędu Gminy Psary, kierownik USC Bożena Jońca, zastępcy kierownika USC Barbara Sonik i Ewelina Trzcionka oraz sołtysi. Spotkania uświetniły występy artystyczne lokalnych zespołów śpiewaczych: Dąbie i OD-DO.

Złote gody obchodzili Państwo:
Małgorzata i Zdzisław Andrykowie, Alicja i Bohdan Banasiowie, Krystyna i Krzysztof Białasowie, Irena i Marek Bury, Teresa i Henryk Januszewscy, Renata i Andrzej Radosińscy, Waleria i Edward Bargiełowie, Elżbieta i Kazimierz Flakowie, Danuta i Stanisław Kochańscy, Barbara i Jerzy Kowalikowie, Ewa i Zenon Koziełowie, Zofia i Edmund Szastakowie, Elżbieta i Mieczysław Wójcikowie, Renarda i Jerzy Fickowscy, Lidia i Eugeniusz Kubieniowie, Jadwiga i Jan Paligowie, Bogusława i Maciej Patołowie, Anna i Mieczysław Barańscy, Lidia i Edward Barańscy, Ryszarda i Zenon Będkowscy, Halina i Zenon Jędrzejewscy, Henryka i Jerzy Ormanowscy, Bogusława i Henryk Pasamonikowie oraz Anna i Stanisław Trelowie.

Diamentowe gody celebrowali Państwo:
Maria i Władysław Kotułowie, Cecylia i Zdzisław Surowcowie, Wiesława i Marian Białachowie, Lidia i Władysław Gębscy, Brygida i Tadeusz Kowalczykowie, Janina i Ryszard Musiałowie, Irena i Bronisław Białasowie, Leokadia i Jan Cebulowie oraz Czesława i Kazimierz Pasamonikowie.

Żelazne gody świętowali Państwo:
Feliksa i Marian Siudowie, Helena i Stanisław Bochenkowie oraz Teresa i Tadeusz Dziubowie.

Kamienne gody obchodzili Państwo:
Irena i Henryk Zajkowscy.

Pary obecne 4 października

Jubilaci obecni 9 października

Małżonkowie świętujący 10 października

Małżeństwa celebrujące 11 października