Modernizujemy kolejne place zabaw

Ruch to zdrowie, a dziecięcą energię najlepiej rozładować na świeżym powietrzu. Dlatego też, wśród realizowanych przez nas inwestycji nie brakuje tych, kierowanych do najmłodszych mieszkańców gminy. W tym roku za ponad 1,2 mln zł zostaną zmodernizowane place zabaw przy przedszkolu w Strzyżowicach, szkole w Dąbiu oraz byłej szkole w Malinowicach. We wszystkich miejscach pojawią się nowe urządzenia zabawowe i bezpieczna nawierzchnia.

 Plac zabaw w Strzyżowicach gotowy

Pierwszą z inwestycji, która dobiegła już końca była modernizacja placu zabaw przy przedszkolu w Strzyżowicach, gdzie w miejscu starych zabawek pojawiły się nowe. Teren wzbogacił się o domek z werandą, lokomotywę z wagonem, zjeżdżalnie, karuzelę, drabinki do wspinania, podwójne huśtawki wraz z bocianim gniazdem oraz równoważnię i piaskownicę. Najmłodsi mają do swojej dyspozycji także trampoliny, drewnianą kuchnię czy skrzynię pełną zabawek. Na placu pojawiła się poliuretanowa bezpieczna nawierzchnia, która amortyzuje upadki i zmniejsza ryzyko kontuzji. Miejsce zyskało ławki i kosze na śmieci. Wykonawcą tego przedsięwzięcia była firma Tel-Bruk z Częstochowy, a jego koszt wyniósł 403 239,41 zł.

Wkrótce zakończy się budowa placu zabaw w Dąbiu

Kolejnym zadaniem jest dokończenie budowy placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dąbiu, gdzie pojawiły się już nowe zabawki. Maluchy będą mogły korzystać ze zjeżdżalni, ścianki wspinaczkowej oraz paneli zabawowych i edukacyjnych. Ponadto na 550 m² pojawi się bezpieczna poliuretanowa nawierzchnia, a teren zostanie ogrodzony. Warto dodać, że realizacja tej inwestycji rozpoczęła się już w 2021 roku. Pierwszy wykonawca nie wywiązywał się jednak z zawartej umowy, dlatego konieczne było odstąpienie od niej i znalezienie innej firmy, która dokończy to przedsięwzięcie. W grudniu 2022 roku udało się wyłonić nowego wykonawcę, którym została firma BAUGRAT Sp. z o.o. z Knurowa. Wartość zadania wynosi 460 000 zł. Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowania w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku Wnioskowana kwota dotacji to 100 000 zł.

Zmiany pojawią się również w Malinowicach

W planach na ten rok jest także przebudowa placu zabaw przy byłej szkole w Malinowicach. Inwestycja obejmie demontaż starych urządzeń zabawowych, wykonanie bezpiecznej nawierzchni częściowo z mat przerostowych, a częściowo poliuretanu oraz montaż nowych urządzeń. Na placu pojawi się wielofunkcyjny zestaw zabawowy, tarczowa karuzela, bujaki, zestaw wspinaczkowy, podwójna huśtawka i domek. Teren zyska również nowe ławki, stojak na rowery i grodzenie. Nasz samorząd ubiega się o dofinansowanie tego zadania w kwocie 200 000 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.