Stowarzyszenia

11 marzec 2019

Stowarzyszenie Tańczące Motyle

Prezes - Halina Raś-Homel


Klub Seniora Podróżnika
Prezes - Małgorzata Pasek


Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Aktywny Senior

Prezes - Ewa Kozieł


Stowarzyszenie Kobiet 18+

Prezes - Grażyna Polasiak


Klub Seniora Brzękowice-Goląsza

Prezes - Sylwia Nikiel

22 maj 2018

Najbardziej popularną dysypliną sportu uprawianą przez mieszkańców naszej gminy jest oczywiście pilka nozna. Ludowe Kluby Sportowe funkcjonują w Psarach, Dąbiu, Preczowie, Strzyżowicach oraz Sarnowie. Każdy z klubów dysponuje boiskiem sportowym. Stale czynione są starania nad poprawą bazy lokalowej.

"Sportowa Gmina Psary" to kolejne stowarzyszenie którego celem jest krzewienie kultury fizycznej. W pierwszym roku działalności członkom stowarzyszenia udało się pozyskać dofinansowanie nauki pływania dla dzieci ze szkół podstawowych.

Nazwa Adres Prezes
LKS "Iskra Psary"

ul. Malinowicka 2a

42-512 Psary

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Janusz Trzcionka
Klub Sportowy Gminy Psary

Brzękowice Dolne 1

42-504 Bedzin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Artur Czapla
LKS "Błyskawica Preczów"

ul. Dąbowa 2

42-512 Preczów

Jacek Bobrowicz
LKS "Jedność Strzyżowice"  

ul. Podwale 26a

42-575 Strzyżowice

Jarosław Gajewski
Klub Piłkarski "Sarnów"

ul. Główna 1

42-512 Sarnów

 Dominik Rychlewski
Stowarzyszenie Sporotowa Gmina Psary

ul. Szkolna 100

42-512 Psary

Adam Adamczyk
Stowarzyszenie Centrum Jazdy Konnej Dakar

ul. Stara 38

42-512 Sarnów

Zdzisław Kamola

22 maj 2018

W wiekszości jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej powstawały w miejscowościach naszej gminy na początku XIX w. z inicjatywy społeczników, ludzi, którzy chcieli realizować hasło do dziś widniejące na sztandarach strażackich - "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek". Dzisiaj OSP RP to organizacja zrzeszająca głównie mieszkańców Gminy Psary. Druhowie strażacy wielokrotnie udowadniali swój profesjonalizm podczas akcji gaśniczych oraz ratunkowych. Jedostki OSP pełnią także funkcję wychowawczą - co roku w szeregi wstępują młodzi ludzie, którzy chcą realizować swoje marzenia o ochotniczej służbie w straży pożarnej. Sprawdzianem umiejętności strażaków są organizowane co roku Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze.

W Gminie Psary działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które wspomagają działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Będzinie w działaniach ratowniczo - gaśniczych oraz w zwalczaniu klęsk żywiołowych. Zadania ratownicze w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie Gminy realizuje 6 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, są to jednostki OSP w Brzękowicach i Goląszy, Dąbiu, Górze Siewierskiej, Psarach, Strzyżowicach, Sarnowie oraz jednostka OSP w Preczowie.

21 maja 2016 r. w sali bankietowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Psarach. Podczas zjazdu odbyły się wybory Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, w wyniku których na stanowisko Prezesa wybrano Wójta Gminy Psary Tomasza Sadłonia, zaś na stanowiska Wiceprezesów: Wojciecha Kameckiego oraz Tadeusza Bacię. Pozostałe funkcje w prezydium objęli: Tomasz Kot – Komendant Gminny, Jarosław Nowak – Sekretarz, Tomasz Ślęczka – Skarbnik, Paweł Kubica – członek Prezydium. Z kolei członkami zarządu zostali: Marian Kozieł, Tomasz Barański, Kazimierz Kocot, Marek Kotuła, Sergiusz Cichoń, Łukasz Janota, Marcin Wilczek, Grzegorz Flak, Rajmund Drogosz, Jacenty Kubica, Piotr Madej, Mateusz Smoczyński. Podczas spotkania tytułem "Prezesa Honorowego" Oddziału Gminnego ZOSP RP uhonorowano druha Mariana Kozieła za 18-letnią pracę we władzach Związku.

Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP jest druh Tomasz Sadłoń.

Komendantem Gminnym ZOSP RP jest druh Tomasz Kot.

DANE JEDNOSTEK OSP GMINY PSARY

(ostatnia aktualizacja 2016-07-19)

JEDNOSTKA ADRES DANE BANKOWE WŁADZE
 
OSP Psary ul. Szkolna 25
42-512 Psary
RACHUNEK:
Bank Spółdzielczy w Będzinie o/Psary
42 8438 0001 0000 0084 2036 0001 

NIP: 624-20-84-206 
KRS: 0000086152

Prezes:
Dariusz Kościński

Naczelnik:
Tomasz Kot

 
OSP Góra Siewierska ul. Szopena 5
42-575 Góra Siewierska
RACHUNEK:
Bank Spółdzielczy w Będzinie o/Psary
95 8438 0001 0000 0374 2036 0001 

NIP: 625-20-84-181 
KRS: 0000232791

Prezes:
Marek Kotuła

Naczelnik:
Sergiusz Cichoń

 
OSP Strzyżowice ul. Belna 1
42-575 Strzyżowice
RACHUNEK:
Bank Spółdzielczy w Będzinie o/Psary
08 8438 0001 0000 0749 2036 0001  

NIP: 625-20-84-152 
KRS: 0000080479

Prezes:
Grzegorz Flak

Naczelnik:
Rajmund Drogosz

 
OSP Preczów ul. Dębowa 1
42-512 Preczów
RACHUNEK:
PKO Bank Polski
80 1020 2498 0000 8502 0740 9636

NIP: 625-20-84-169 
KRS: 0000123975

Prezes:
Jarosław Nowak

Naczelnik:
Wojciech Kamecki

 
OSP Sarnów ul. Szkolna
42-512 Sarnów
RACHUNEK:
Bank Spółdzielczy w Będzinie o/Psary
52 8438 0001 0000 0071 2036 0001  

NIP: 625-20-84-146

Prezes:
Mateusz Smoczyński

Naczelnik:
Łukasz Janota

 
OSP Dąbie ul. Pocztowa 34a
42-504 Dąbie
RACHUNEK:
Bank Spółdzielczy w Będzinie o/Psary
12 8438 0001 0000 0026 2036 0001 

NIP: 625-20-84-175 
KRS: 0000116212

Prezes:
Marcin Wilczek

Naczelnik:
Damian Jaworek

 
OSP
Goląsza-Brzękowice
Brzękowice Górne 2
42-504 Goląsza-Brzękowice
RACHUNEK:
Bank Spółdzielczy w Będzinie o/Psary 
17 8438 0001 0000 0068 2036 0001

NIP: 625-20-84-198 
KRS: 0000080949

Prezes:
Tomasz Barański

Naczelnik:
Tomasz Ślęczka

22 maj 2018
Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnowie

 Prezes Maria Dziedzic

Koło Gospodyń Wiejskich w Psarach

 Prezes Maria Kowalska
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzękowicach  Prezes Halina Panek
Koło Gospodyń Wiejskich I w Strzyżowicach Prezes Zdzisława Kurek
Koło Gospodyń Wiejskich II w Strzyżowicach Prezes Czesława Zygmunt
Koło Gospodyń Wiejskich w Górze Siewierskiej Prezes Maria Sikora
Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbiu Prezes Krystyna Białas
Koło Gospodyń Wiejskich w Goląszy Górnej Prezes Maria Kozieł
Koło Gospodyń Wiejskich w Malinowicach Prezes Ryszarda Będkowska
Koło Gospodyń Wiejskich w Preczowie Prezes Henryka Nicpoń
Koło Gospodyń "Nasz Gródków" Prezes Elżbieta Błach