Kondolencje

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
generała brygadiera w stanie spoczynku Zbigniewa Meresa,
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w latach 1997-2002,
wieloletniego wiceprezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP
oraz Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa śląskiego,
Senatora RP VII i VIII kadencji.


Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia.
Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z pracownikami Urzędu Gminy Psary
oraz Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z Radnymi