Praca w Urzędzie Gminy Psary

Szanowni Państwo, informujemy, że Wójt Gminy Psary ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Psary – kierownika Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych.

Szczegóły na stronie http://bip.psary.pl/13645/dokument/39109