Sołectwo Preczów

22 maj 2018

Sołtysem Preczowa jest Wojciech Kamecki.

Liczba mieszkańców Preczowa wynosi około 830 osób. Miejscowość graniczy bezpośrednio z Dąbrową Górniczą. Również tutaj w ostatnich latach zaobserwować można rozwój budownictwa mieszkaniowego. Głównym atutem wsi jest bliskość zbiornika wodnego Pogoria IV otoczonego ścieżką rowerową. W sołectwie znajduje się Ośrodek Kultury z publicznym punktem dostępu do Internetu, kościół, Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, pełnowymiarowe boisko trawiaste z budynkiem szatni, plac zabaw, a do końca czerwca 2015 r. wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne.

Co roku organizowany jest tutaj Festiwal Pieśni Miłosnych i Zalotnych odbywający się zawsze w Noc Świętojańską. Towarzyszy mu tradycyjne puszczanie wianków na rzece Przemszy śpiewy i zabawy przy ognisku.

Pierwsza udokumentowana wzmianka o Preczowie pochodzi z 1665 roku jako o własności szlacheckiej, która płaciła dziesięcinę z ról folwarcznych plebanowi będzińskiemu. Pierwszym znanym dziedzicem jest Wojciech Kicki, znany z zapisu notarialnego z 1727 r. na rzecz szpitala w Siewierzu. W 1761 r. wszystkie działy wsi skupił w jednym ręku Wojciech Ciosnowski (Czosnowski). W 1788 r. w wiosce było 14 domów, w połowie XIX w. liczyła 138 mieszkańców. Po odejściu Ciosnowskich w 1849 r. zniszczał dwór preczowski, który wraz z folwarkiem stał nad wielkim stawem, połozonym przy drodze do Malinowic. Po utworzeniu powiatu będzińskiego w 1867 r. wieś przydzielono do gminy Gzichów. W okresie międzywojennym Preczów należał do gminy Łagisza, w latach 1949-1954 do gromady Sarnów, a od 1 stycznia 1973 r. należy do gminy Psary.