21 kwiecień 2020
Celem konkursu "Śląskie Lokalnie 2020" jest rozwój młodych organizacji, grup nieformalnych, grup samopomocowych z terenu województwa śląskiego, poprzez rozdysponowanie kwoty 600 000 zł pomiędzy wnioskodawców....

21 kwiecień 2020
W związku z awarią sieci wodociągowej w Dąbiu Górnym w dniu 22 kwietnia nastąpią przerwy w dostawie wody....

20 kwiecień 2020
Wszystkie środki ochrony osobistej służące do zabezpieczenia przed wirusem COViD-19 od dziś dostępne są w specjalnym automacie, który stanął przy budynku Urzędu Gminy w Psarach. W sposób bezgotówkowy i bezpieczny można nabyć maseczki ochronne,...

20 kwiecień 2020
Na niektórych liniach, z racji niższej frekwencji oraz niewystarczającej liczby kierowców, kursów jest mniej. Na innych natomiast, zgodnie z potrzebami, oferta jest zwiększana. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dot. zmian w kursowaniu...

20 kwiecień 2020
Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan epidemii, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa informuje o możliwości ubiegania się o odroczenie terminu spłaty zadłużenia wobec ARiMR do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu...

17 kwiecień 2020
Miliard złotych wsparcia dla gospodarki w regionie to kompleksowa oferta działań i realna pomoc dla przedsiębiorców....

17 kwiecień 2020
Choć w czasie pandemii koronawirusa Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach jest nieczynna dla czytelników placówka funkcjonuje. Trwają prace remontowe polegające na odmalowaniu bibliotecznych pomieszczeń, prace porządkowe oraz wprowadzane są dane do...

17 kwiecień 2020
W związku z koniecznością zawieszenia funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Dąbiu, upraszamy mieszkańców o niepozostawianie odpadów przy ogrodzeniu PSZOKu. Przypominamy, że ww. teren objęty jest gminnym monitoringiem, a osoby...

16 kwiecień 2020
Zgodnie z ogólnokrajowym rozporządzeniem GOK Gminy Psary podobnie jak pozostałe placówki kulturalne w całym kraju, na okres trwania epidemii musiał zawiesić swoją działalność. Nie oznacza to jednak, że swoje zadania i obowiązki odłożył na...

16 kwiecień 2020
Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie Powiatu Będzińskiego....