18 wrzesień 2019
W dniu 20.09.2019 r. zostanie przeprowadzone przewonienie gazu ziemnego zasilającego odbiorców komunlanych i przemysłowych na terenie gminy Psary....

17 wrzesień 2019
Informujemy, że XI Sesja Rady Gminy Psary odbędzie się 26 września o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Dąbiu....

17 wrzesień 2019
Serdecznie zapraszamy na festyn ,,Zdrowie i bezpieczeństwo", który odbędzie się 21 września o godz. 10:00 w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach...

17 wrzesień 2019
Lokalna Grupa Działania „Brynica to nie granica” serdecznie zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące stanu realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach...

16 wrzesień 2019
9 września ruszyła przebudowa drogi wojewódzkiej nr 913. Dzięki porozumieniu, które Gmina Psary zawarła z Województwem Śląskim przy okazji tej inwestycji wymieniona zostanie sieć wodociągowa i wybudowana kanalizacja sanitarna w pasie...

12 wrzesień 2019
Święto Chleba na stałe wpisało się w kalendarz gminnych uroczystości. W tym roku zostało zorganizowana już po raz 11. Uroczystość odbyła się 8 września w Sarnowie. ...

11 wrzesień 2019
Wójt Gminy Psary ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko dyrektora gminnego żłobka w Psarach....

10 wrzesień 2019
Serdecznie zapraszamy na festyn sołecki w Gródkowie, który odbędzie się 14 września o godz. 14:00 na placu przy budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie....

09 wrzesień 2019
Zapraszamy na zebrania wiejskie dotyczące podziału funduszu sołeckiego na 2020 rok....

09 wrzesień 2019
Serdecznie zapraszamy na spotkanie Akademii Filmowej, które odbędzie się 10 września o godz. 17:00 w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach....