06 luty 2019
W czasie ferii dzieci i młodzież jeżdżą pociągami Kolei Śląskich za darmo. Oferta obowiązuje od 9 do 24 lutego, czyli w czasie ferii uczniów z województwa śląskiego. Aby w tym czasie podróżować za darmo pociągami Kolei Śląskich, wystarczy podczas...

05 luty 2019
Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna IMGiW – Państwowy Instytut Badawczy przekazał informację, że na stacji Świerklaniec obciążenie charakterystyczne gruntu śniegiem osiągnęło wartość 1,785 kN/m³, co przekracza normatywne obciążenie...

05 luty 2019
Zarządzenie Wójta Gminy Psary w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do prowadzonych przez gminę Psary przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych....

05 luty 2019
Zarządzenie Wójta Gminy Psary w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do prowadzonych przez gminę Psary klas pierwszych szkół podstawowych....

04 luty 2019
Zapraszamy na zebrania wiejskie, na których mieszkańcy wybiorą sołtysa i radę sołecką. Harmonogram zebrań na najbliższy tydzień:...

01 luty 2019
Wójt Gminy Psary ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych....

01 luty 2019
31 stycznia, podczas V sesji Rady Gminy Psary złożono podziękowania sołtysom minionej kadencji....

30 styczeń 2019
Przedstawiamy wykaz instytucji odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Psary wraz z informacją na temat zarządców dróg w poszczególnych sołectwach....

30 styczeń 2019
21 stycznia w Ośrodku Kultury w Preczowie odbyło się spotkanie z okazji święta babci i dziadka....

29 styczeń 2019
Zapraszamy do lektury najnowszego numeru Głosu Gminy Psary...