DW 913 – prace przebiegają zgodnie z planem

Góra Siewierska, Strzyżowice, Psary i Gródków, to miejscowości w naszej gminie, przez które przebiega przebudowa DW 913. Stabilizacja podłoża, wykonanie podbudów z kruszywa czy montaż krawężników betonowych, to część z wykonanych już prac na poszczególnych odcinkach.

Choć wiosna dopiero do nas zawitała, pogoda cały czas sprzyja inwestycjom w naszej gminie. Pomimo ograniczeń związanych z powstrzymywaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa firma Strabag intensywnie pracuje przy przebudowie DW 913. Czas mniejszego ruchu na drogach sprawia, że wprowadzona 9 marca tymczasowa organizacja ruchu zamykająca odcinek DW 913 od ulicy Granicznej w Psarach do zjazdu do Centrum Dystrybucji Lidl w Gródkowie jest mniej uciążliwa dla mieszkańców Sarnowa i Psar.

Obecnie na odcinku od ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej do ulicy 1 Maja w Strzyżowicach trwają prace związane z wykonaniem korytowania pod warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników i ciągów rowerowych, a także wykonywana jest stabilizacji podłoża. W ramach przeprowadzanych robót wykonywane są również podbudowy z kruszywa i podbudowy bitumiczne (na odcinku od Góry Siewierskiej do ulicy Podwale w Strzyżowicach), montaż krawężnika betonowego na ławie betonowej oraz umocnienia skarp rowów płytami ażurowymi. W trakcie prowadzenia kompleksowej przebudowy DW 913, równocześnie kontynuowane są prace finansowane przez gminę Psary, obejmujące wymianę sieci wodociągowej oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi. Na bieżąco trwa również wymiana sieci światłowodowej Orange.

Jednocześnie na odcinku od ulicy Granicznej w Psarach do Centrum Dystrybucyjnego Lidl w Gródkowie, prowadzone są prace dotyczące przebudowy sieci gazowej oraz przebudowy linii energetycznej nN i sN. Trwają także roboty związane z frezowaniem nawierzchni asfaltobetonowych, a już wkrótce rozpocznie się korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nowych nawierzchni. Na przebudowywanym odcinku w sołectwie Gródków dbając o ochronę środowiska zamontowano również płotki herpetologiczne. Budowa tego typu ogrodzeń ma na celu ograniczenie śmiertelności płazów poprzez uniemożliwienie im wejścia na plac budowy.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że remonty i przebudowy są konieczne i niezbędne. Jesteśmy świadomi, że wiążą się z nimi utrudnienia i problemy, które wymagają od nas wiele zrozumienia i cierpliwości. Pamiętajmy, że po remoncie drogi będziemy mogli korzystać z niej w sposób komfortowy, a co najważniejsze bezpieczny. Na długości 13 km powstaną trasy pieszo-rowerowe, zatoki autobusowe, a w terenie zabudowanym chodniki. Wykonane będą oznakowania pionowe i poziome oraz przepusty i przejścia dla zwierząt. To zadanie inwestycyjne przyniesie wymierne korzyści nie tylko naszym mieszkańcom, ale także wszystkim, którzy kierując się w stronę lotniska przejeżdżają przez teren naszej gminy.

Całkowita wartość inwestycji to 124 851 916,29 zł z czego 95 006 823,37 zł stanowi dotacja unijna zaś 7 287 970,27 zł to wkład własny gminy. Inwestorem przedsięwzięcia jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, a wykonawcą firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o. o.