Umowa na OZE podpisana!

Rusza realizacja projektu „Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary” , na który tuż przed świętami to jest 23.12.2019 r. podpisano z Zarządem Województwa Śląskiego stosowną umowę o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Projekt zakłada dostawę i montaż 107 instalacji odnawialnych źródeł energii w 72 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych należących do osób prywatnych, w tym: 64 instalacji fotowoltaicznych, 24 kolektorów słonecznych, 15 powietrznych pompy ciepła do c.o. wraz z c.w.u., 3 instalacje powietrznych pomp ciepła do c.w.u. oraz 1 instalacje gruntowej pompy ciepła. Do dofinansowania zostały zakwalifikowane osoby, które złożyły wnioski w naborze prowadzonym w 2017r.


Całkowita wartość projektu to 2 573 057,35 zł, a przyznane Gminie dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 949 225 zł. Inwestycja ma na celu przede wszystkim zwiększenie wielkości produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii w Gminie Psary a zmniejszenie z konwencjonalnych źródeł oraz poprawę jakości powietrza atmosferycznego co przyczyni się do podniesienia jakości i poziomu życia mieszkańców naszej gminy. Realizacja Projektu wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery.fundusze loga