Podsumowanie diagnostyki postawy ciała dzieci

W grudniu w gminie Psary przeprowadzona została diagnostyka postawy ciała dzieci. Akcja w całości sfinansowana została z budżetu gminy.

We wszystkich szkołach w gminie Psary wykwalifikowany fizjoterapeuta z Laboratorium Wad Postawy Reha-Top z Rabki-Zdroju przeprowadził w szkołach podstawowych gminy Psary ocenę postawy ciała 386 dzieci z klas „0”, I, II i III. Badanie wykonane zostało aparaturą do komputerowej oceny postawy ciała. Było ono nieinwazyjne, obiektywne, bardzo dokładne i polegało na wykonaniu kamerą wideo komputerowej fotografii. Dzięki specjalnemu systemowi optycznemu komputer wyznaczył trójwymiarowy obraz pleców i dokładnie przeanalizował ponad 50 parametrów w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Duża dokładność pomiaru dała możliwość zauważenia wad postawy nawet w początkowym etapie ich rozwoju. Poza diagnostyką postawy ciała, dzieci miały także przebadane stopy podoskopem.
Wyniki badań potwierdziły niestety, że wady postawy stają się jedną z najpoważniejszych chorób cywilizacyjnych. U 77 badanych dzieci zaobserwowano nieznaczne odchylenia kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej. Deformacje te nie miały charakteru zmian utrwalonych, a występowały raczej w ramach ogólnej wady postawy i tzw. postawy skioliotycznej. Zmiany te dotyczyły 20% badanych.
U 15 uczniów stwierdzono boczne skrzywienia kręgosłupa. We wszystkich tych przypadkach skoliozy nie przekraczały 30 stopni wg Cobba, jednak u tych dzieci zwrócono uwagę na konieczność indywidualnie dobranego i systematycznego leczenia rehabilitacyjnego, którego celem byłoby zatrzymanie ewentualnej progresji skoliozy. Skrzywienia kręgosłupa dotyczyły 4% badanych.
W 96 przypadkach stwierdzono wady stóp pod postacią płaskostopia, koślawości stóp, koślawości paluchów i stóp płasko-koślawych. Dotyczyło to 25% uczniów.
U 58 badanych zaobserwowano zwiększenie kifozy piersiowej charakterystyczne dla pleców okrągłych. Zaokrąglenia pleców stanowiły 15% ogółu badanych. Pogłębienie lordozy lędźwiowej występowało u 19 uczniów i stanowiło 5%, a asymetrię klatki piersiowej zauważono u 15 dzieci, czyli 4% badanych.
Ze wszystkich przebadanych uczniów aż 200, czyli 52%, zakwalifikowano do dalszego postępowania korekcyjnego oraz leczenia rehabilitacyjnego. Rodzice każdego przebadanego dziecka otrzymali w wersji papierowej i na płycie CD opis, komentarz i ewentualnie zestaw ćwiczeń oraz zalecenia i wskazówki dotyczące dalszego postępowania korekcyjnego, leczniczego i usprawniania ruchowego. Proszę pamiętać, że każdy rodzic, który ma dodatkowe pytania czy wątpliwości w związku z otrzymanym wynikiem badania, może się kontaktować bezpośrednio z fizjoterapeutą, który te badania przeprowadził. Numer telefonu podany jest na każdym wyniku.