Zakończono przebudowę odcinka drogi Brzękowice Wał

Nowa nawierzchnia jezdni, chodnik i przebudowana kanalizacja deszczowa. Pod koniec lipca zakończono modernizację odcinka gminnej drogi Brzękowice Wał.

Na blisko 300 m odcinku jezdni wyremontowano całą konstrukcję drogi o nawierzchni bitumicznej. Przebudowano także zjazdy na posesje prywatne, wybudowano chodnik o szerokości 2 m, poszerzono jezdnię na łuku i wykonano mijanki. Dodatkowo przydrożne rowy zostały częściowo odtworzone, a częściowo wykonano krytą kanalizację deszczową, której ujściem jest otwarty rów przy ul. Pocztowej.

Wykonawcą inwestycji była firma Idua Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór, a jej koszt wyniósł 964 539,92 zł, z czego aż 860 500 zł stanowiły pozyskane dotacje: 433 500 zł z Funduszu Dróg Samorządowych oraz 427 000 zł z Metropolitalnego Funduszu Solidarności.

Warto wspomnieć, że na 230 m odcinku przebudowanej drogi powstało również oświetlenie uliczne. Zamontowano tam 6 słupów z wysięgnikami oraz oprawami oświetleniowymi ze światłem LED. Wykonawcą tego przedsięwzięcia była firma ELEKTRO-INSTAL Piotr Swoboda z Bukowca, a jego koszt wyniósł 71 238,45 zł.