REFORMA OŚWIATY W GMINIE PSARY

Reforma oświaty przyjęta ustawą - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe nałożyła na gminę obowiązek dokonania radykalnych zmian w istniejącej obecnie organizacji oświaty na naszym terenie, a przede wszystkim w funkcjonującej sieci szkół i przypisanych do nich obwodach.

24.02.2017

czytaj więcej
 

INFORMACJA nt. posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W dn. 17 lutego 2017 r. w Pyskowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. W trakcie posiedzenia omówiono problemy związane z występującym zanieczyszczeniem powietrza na terenie woj. śląskiego oraz możliwości przeciwdziałania.

24.02.2017

czytaj więcej
 

Podpisano umowę na przebudowę drogi gminnej ul. Wspólnej wraz z odwodnieniem w Psarach i Gródkowie.

21 lutego 2017 roku Wójt Gminy Psary podpisał umowę na przebudowę ulicy Wspólnej w Psarach i Gródkowie wraz z budową odwodnienia. Koszt planowanej inwestycji wyniesie 1 040 500,00 zł brutto.

22.02.2017

czytaj więcej
 

Koncert kapeli góralskiej OGÓRKI

Wójt Gminy Psary oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury mają zaszczyt zaprosić na koncert kapeli góralskiej "OGÓRKI" 26 lutego o godz. 17:00 w Ośrodku Kultury w Gródkowie ul. Zwycięstwa 2.

21.02.2017

czytaj więcej
 

GRYPA PTAKÓW

W dniu 10.02.2017 r. potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w miejscowości Chruszczobród, gm. Łazy, powiat zawierciański. Ze względu na lokalizację ogniska obszary zagrożony (o promieniu 10 km od ogniska) zachodzą na teren powiatów będzińskiego oraz m. Dąbrowa Górnicza.

21.02.2017

czytaj więcej
 

Ekospalanie

Ekospalanie w Gminie Psary czyli jak palić czysto drewnem i węglem.

21.02.2017

czytaj więcej
 

Informacja

Informacja w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Psary w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

17.02.2017

czytaj więcej
 

XXVII - Sesja Rady Gminy Psary

Uprzejmie zawiadamiam, że XXVII - Sesja Rady Gminy Psary, odbędzie się dnia 23 lutego 2017r. o godz. 14:00 w Ośrodku Kultury w Sarnowie.

16.02.2017

czytaj więcej
 

Zima obfita w inwestycje w gminie Psary

Tej zimy w gminie Psary realizowane są, już 4 inwestycje budowlane, o łącznej wartości ponad 4,5 mln zł. Wszystkie z nich zostaną zakończone jeszcze w tym roku.

14.02.2017

czytaj więcej
 

Mieszkańcy gminy Psary dowiedzieli się jak ekonomicznie i ekologicznie ogrzewać dom

7 lutego w sali bankietowej OSP Psary, odbył się pokaz ekonomicznego spalania w piecach z wylotem spalin u góry paleniska, który poprowadził Julian Olewicz - ekspert portalu czysteogrzewanie.pl.

14.02.2017

czytaj więcej
 

Jubileusze Pożycia Małżeńskiego 2017

W dniach 8 i 9 luty w Sali Bankietowej OSP Dąbie odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia, 60-lecia i 65-lecia pożycia małżeńskiego.

13.02.2017

czytaj więcej
 

Apel do hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Będzinie informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z występowaniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. 

13.02.2017

czytaj więcej
 

Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale także obowiązki!

Masz psa? Pamiętaj, w każdej sytuacji odpowiadasz za niego i za zagrożenie, jakie może stwarzać, zwłaszcza w miejscach publicznych.

13.02.2017

czytaj więcej
 

Zmiany dotyczące przepisów w zakresie wycinki drzew

Od nowego roku weszły w życie przepisy, które ułatwią wycinkę drzew. W kilku przypadkach nie będzie już trzeba składać wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew we właściwym urzędzie.

08.02.2017

czytaj więcej
 

Przyznano stypendia sportowe Wójta Gminy Psary

6 lutego w Urzędzie Gminy w Psarach odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Wójta Gminy Psary dla mieszkańców gminy, którzy w ubiegłym roku wykazali się największymi osiągnięciami w dziedzinie sportu.

07.02.2017

czytaj więcej