aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » Informator » Odnawialne źródła energii

Co zrobić, aby nasz dom był bardziej wydajny energetycznie? Jak zaoszczędzić na rachunkach za energię? Co zrobić, aby żyć zdrowiej, bardziej ekologicznie i dbać o środowisko naturalne?

Jednym z rozwiązań powyższych problemów jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii przy jednoczesnej termomodernizacji (termorenowacji) naszego domu. Energia odnawialna to energia pochodząca z naturalnych, niewyczerpywanych źródeł takich jak wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia, zasoby wodne czy stała biomasa, biogaz i biopaliwa ciekłe. Natomiast termomodernizacja jest konieczna, by ograniczyć straty ciepła i zwiększyć efektywność zastosowanych w danym obiekcie technologii zarządzających energią cieplną czy elektryczną.

Informujemy, iż trwający nabór na program I dotyczący Termoizolacji budynków indywidualnych – projekt realizowany w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków budżetu gminy zostanie wstrzymany z dniem 31 marca 2017 r., z uwagi na dużą ilość złożonych wniosków.

W trakcie naboru do dnia 17 marca 2017 r. zarejestrowano 202 wnioski, natomiast prawidłowo zweryfikowanych zostało 157 wniosków.


W tym dziale postaramy się na bieżąco prezentować możliwości wykorzystania odnawialnej energii w naszej gminie, zwłaszcza w budownictwie i modernizacji domów.

Komunikat dot. Programu Ograniczenia Niskiej Emisji
Inwestorów zakwalifikowanych do udziału w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025” informujemy, iż ostateczny termin składania szczegółowych kosztorysów ofertowych mija 05.12.2016 r. (poniedziałek). Z kolei od 17 października br. będą podpisywane umowy trójstronne w Punkcie Obsługi Klienta PONE...

Kolejne etapy eko-dotacji dla mieszkańców
W gminie Psary realizowane są kolejne etapy projektów, które pozwalają na dofinansowanie inwestycji proekologicznych mieszkańców. Podsumowujemy dotychczasowe działania...

Lista wykonawców termomodernizacji
Gmina Psary zamieszcza listę wykonawców termomodernizacji zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej do wykonania termomodernizacji budynków mieszkalnych w „Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary na lata 2015-2025”. Lista będzie na bieżąco aktualizowana w miarę napływu zgłoszeń....

Ogłoszenie o naborze na wykonawców termomodernizacji
Wójt Gminy Psary ogłasza nabór na termomodernizację tj. docieplenie ścian, dachów/stropodachów i/lub wymianę okien w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”. Nabór ofert od wykonawców będzie prowadzony od dnia 30 czerwca 2016 roku (nabór ciągły)...

Nawet 92 tys. zł dotacji dla mieszkańca na termorenowację domu
Gmina Psary ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie docieplenia budynków mieszkalnych oraz na wymianę pieców węglowych na kotłownie na gaz lub biomasę wraz z możliwością instalacji odnawialnych źródeł energii. Na wszystkie zadania właściciel budynku może otrzymać nawet 92 250 zł dotacji. Wnioski można składać już od 11 stycznia...

Akcja informacyjno-edukacyjna "Dom energooszczędny"
Od maja do września br. trwała akcja informacyjno-edukacyjna pod nazwą „Dom energooszczędny”. Jej głównym zadaniem była promocja nowoczesnych rozwiązań w budownictwie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy...

Odnawialne źródła energii w naszych domach
Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne w Polsce, w domach jednorodzinnych można zastosować kilka technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), które po przetworzeniu dostarczają nam prąd oraz ciepło...

Kotły na biomasę: dlaczego warto wybrać pellet?
Współcześnie jednym z najbardziej ekologicznych paliw jest biomasa, którą najczęściej można spotkać w postaci pelletu (peletu)...

Korzystne zmiany prawne w energii odnawialnej
20 lutego 2015 r. Sejm, po kilku latach przygotowań, uchwalił ustawę o odnawialnych źródeł energii (OZE), która ma uregulować ten rynek oraz pomóc promować ekologiczne rozwiązania m.in. w budownictwie jednorodzinnym. 11 marca Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę i stała się ona obowiązującym prawem...

Podsumowanie ankiet o OZE
Od stycznia do 15 marca br. prowadzono w naszej gminie badanie ankietowe mieszkańców zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w swoich domach...

 

Przewodnik dla inwestorów i wykonawców „Programu ograniczenia niskiej emisji” (PONE) na terenie gminy Psary:

Kluczowym celem Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz poprawa efektywności energetycznej budynków stanowiących własność Inwestorów. Celem jest osiągnięcie zakładanego efektu ekologicznego, który można osiągnąć tylko poprzez kompleksową termomodernizację, tzn. należy ocieplić wszystkie przegrody zewnętrzne oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego (minimum 3 ściany zewnętrzne) oraz wymianę minimum 50% istniejącej stolarki okiennej.
Operatorem odpowiedzialnym za koordynację projektu i obsługę jego uczestników jest firma EKOSCAN INNOWACJA I ROZWÓJ Sp. z o.o.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.psary.pl lub pod numerem telefonu: 600 243 782, 504 218 836, (32) 294 49 54 lub (32) 294 49 32.

 

Broszura informacyjna o energooszczędnym budownictwie:

Publikacja "Dom energooszczędny" to kompleksowy poradnik o budownictwie energooszczędnym i praktycznym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Przystępnie przedstawiono w nim najważniejsze rozwiązania energooszczędne w budownictwie jak: fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła, nowoczesne kotły, turbiny wiatrowe i inne.

 


Prezentacje z konferencji "Dom energooszczędny":

 


Relacje wideo z konferencji "Dom energooszczędny":