aktualnie przeglądasz: Strona główna » Gmina Psary » O gminie » Szkoły i przedszkola » Gimnazjum w Psarach

Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Psarach


  Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

ul. Szkolna 32, 42 - 512 Psary,
tel. 032 267 21 42

gimnazjum@gmpsary.pl

 www.gmpsary.pl

 

Szkoła mieści się w jednopiętrowym budynku. Gimnazjum posiada nowoczesną pracownie informatyczną ze stałym dostępem do internetu, a niektóre klasopracownie są wyposażone w komputer i inne, niezbędne urządzenia. W szkolnej bibliotece mieści się Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej ICIM. Zajęcia są prowadzone również z wykorzystaniem tablic interaktywnych.

Szkoła posiada salę gimnastyczną, boisko trawiaste do piłki nożnej oraz drugie boisko do koszykówki i piłki ręcznej. W najbliższych latach przy szkole zostanie wybudowane boisko typu „Orlik”. Przy szkole działa Uczniowski Klub Sportowy, który odnosi wiele sukcesów oraz organizuje wiele imprez sportowych, nawet o zasięgu ogólnopolskim. Ponadto w szkole znajduje się świetlica, stołówka i cieszący się dużym powodzeniem podczas przerw - sklepik.
Dużym atutem szkoły jest bezpieczeństwo młodzieży. Zainstalowano tutaj zewnętrzny monitoring szkoły, a młodzież podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych znajduje się pod opieką nauczycieli. Od 2004 roku młodzież dojeżdża do/z szkoły gminnymi autokarami, m.in. "Gimbusem" o charakterystycznym pomarańczowym kolorze.Gimnazjaliści uczą się języka angielskiego w grupach o różnym stopniu zaawansowania oraz dodatkowo języka niemieckiego. Realizowane są programy autorskie, w tym dla chętnych uczniów autorski program matematyki z rozszerzoną liczbą godzin. W roku szkolnym 2006/2007, 2007/2008 realizowano projekt EFS: "Matematyka kluczem do sukcesu ucznia i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły".
Gimnazjum posiada certyfikat  Szkoły z klasą- ogólnopolskiego programu prowadzonego przez Gazeta Wyborczą i Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem prezydent RP Aleksandra Kwaśniewskiego, otrzymało również tytuł  Uczniowie z klasą oraz Nauczyciele z klasą.
W szkole działa Uczniowski Klub Europejski. Uczniowie uczestniczą w projektach realizowanych w ramach Programu Socrates Comenius oraz Młodzież. Gimnazjum współpracuje z zagranicznymi szkołami z Wielkiej Brytanii Whitchurch Middle School (Stanmore) oraz Polsworth High School w Tamwoeth; Włoch - Scuola Media Statale "Anna Frank" (Manduria); Hiszpanii - CRA de Villarrin de Compos oraz Colegio ntra sra del Carmen w Zaragoza, Niemiec - HRS Haupt - und Realschule w Holdorf oraz Liceum Sztuk z Krymu, a w szczególności z męskim chórem "Rodnik" z Ukrainy.

Gimnazjum otrzymało certyfikat potwierdzający uczestnictwo szkoły w III edycji ogólnopolskiego programu "Szkoła bez przemocy" pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wszystkim działaniom towarzyszyło przesłanie "Szkoła dla społeczności - społeczność dla szkoły".

W 2008/2009 roku szkoła przystapiła do projektu "Aktywny w szkole aktywny w życiu" który jest współorganizowany przez Uniwersytet Śląski i Wszechnicę Śląską przy udziale Ministerstwa Edukacji Narodowej, natomiast współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem jest wsparcie młodych ludzi w kształtowaniu ich kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych oraz przedsiębiorczości i inicjatywności niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w szkole, w trakcie dalszej edukacji, a także w życiu zawodowym.