05 sierpień 2018
Budowa oczyszczalni ścieków to ogromne przedsięwzięcie finansowe i budowlane. Na każdym etapie realizacji wymaga od projektantów i wykonawców profesjonalizmu na najwyższym poziomie. Dlatego też Gmina Psary odstąpiła od umowy w zakresie wykonania projektu budowy gminnej oczyszczalni...

05 sierpień 2018
W związku ze wzmożonym ruchem samochodów ciężarowych w Sarnowie i Preczowie, który powoduje uciążliwości dla mieszkańców, w Urzędzie Gminy w Psarach, z inicjatywy wójta gminy Psary Tomasza Sadłonia, radnych i sołtysów Sarnowa i Preczowa odbyły się spotkania dotyczące...

05 sierpień 2018
Przy sarnowskim przedszkolu powstaje nowy plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią, drewniana altana ze sceną i zapleczem gospodarczym oraz wygrodzony pergolą plac, na którym odbywać się będą zajęcia w ramach programu Szkoła Letnia. Obiekt zyska nowe oświetlenie i chodniki....

05 sierpień 2018
Okres wakacji to doskonały czas na inwestycje w obiektach szkolnych. Między innymi trwa termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach. Zakres prac jest bardzo szeroki, a koszt tego przedsięwzięcia sięga 1,2 mln zł, z czego ponad 900 tys. zł stanowi unijna dotacja. Po jego...

05 sierpień 2018
Dobiegły końca prace budowlane na odcinku ul. Zielonej w Preczowie. Dotychczasowa, zniszczona nawierzchnia została tam zastąpiona nową, wykonaną z kostki betonowej. Prace remontowe prowadzone były na odcinku wynoszącym 163 m i obejmowały rozbiórkę starej warstwy asfaltowej,...

24 lipiec 2018
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Będzinie prowadzi nabór ochotników na III turnus służby przygotowawczej oraz do 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej....

20 lipiec 2018
Walka z ostrą formą białaczki limfoblastycznej trwa już u Oskara blisko cztery lata. W tym czasie chłopak przeszedł już chemioterapię, radioterapię i przeszczep szpiku kostnego. Wszystkie te metody jednak...

19 lipiec 2018
12 lipca w Teatrze Dzieci Zagłębia im. Jana Dormana w Będzinie odbyły się obchody Święta Policji. Podczas uroczystej gali wójt Tomasz Sadłoń otrzymał medal XXV – lecia NSZZP.Była to szczególna okazja do podziękowania policjantom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji za...

19 lipiec 2018
23 czerwca w nadmorskiej miejscowości Stegna odbył się Obóz Szkoleniowo-Wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP powiatu będzińskiego zorganizowany przez Oddział Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP...