17 kwiecień 2020
Choć w czasie pandemii koronawirusa Gminna Biblioteka Publiczna w Psarach jest nieczynna dla czytelników placówka funkcjonuje. Trwają prace remontowe polegające na odmalowaniu bibliotecznych pomieszczeń, prace porządkowe oraz wprowadzane są dane do...

17 kwiecień 2020
W związku z koniecznością zawieszenia funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Dąbiu, upraszamy mieszkańców o niepozostawianie odpadów przy ogrodzeniu PSZOKu. Przypominamy, że ww. teren objęty jest gminnym monitoringiem, a osoby...

16 kwiecień 2020
Zgodnie z ogólnokrajowym rozporządzeniem GOK Gminy Psary podobnie jak pozostałe placówki kulturalne w całym kraju, na okres trwania epidemii musiał zawiesić swoją działalność. Nie oznacza to jednak, że swoje zadania i obowiązki odłożył na...

16 kwiecień 2020
Komunikat o działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji na terenie Powiatu Będzińskiego....

16 kwiecień 2020
Czas epidemii to praca na zwiększonych obrotach. Realizując swoje główne cele oraz zadania własne i zlecone Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach świadczy szereg usług i w sposób szczególny udziela pomocy mieszkańcom....

15 kwiecień 2020
Informujemy, że zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej podatnik nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora...

15 kwiecień 2020
Nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne....

10 kwiecień 2020
Wczoraj minister zdrowia Łukasz Szumowski wprowadził obowiązek noszenia maseczek ochronnych w miejscach publicznych od 16 kwietnia....

10 kwiecień 2020
Święto Wielkiej Nocy to czas nadziei i odrodzenia. W tym szczególnym czasie życzymy zdrowia, cierpliwości, wzajemnej życzliwości oraz wiary w lepszą przyszłość. Niech te wyjątkowe święta spędzone w izolacji napełnią nas pogodą ducha,...

10 kwiecień 2020
Przedstawiamy działania pomocowe gminy dla przedsiębiorców....