Noworoczne Spotkanie Samorządowe 2020

29 stycznia, w sali konferencyjno-widowiskowej Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach, odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe, na którym wójt Tomasz Sadłoń podsumował działalność lokalnego samorządu w 2019 roku.

Spotkanie zainaugurował występ wokalny Emilii Bączkowskiej, Amelii Bochenek i Emilii Krasoń, któremu towarzyszył taniec z kapeluszami w wykonaniu uczennic klasy II SP w Gródkowie. Następnie wyświetlony został film o powstaniu żłobka i przedszkola. Po krótkiej projekcji głos zabrał wójt Tomasz Sadłoń, który przywitał zgromadzonych gości oraz zaprezentował najważniejsze osiągnięcia psarskiego samorządu w ubiegłym roku. Prezentacja multimedialna przedstawiała sytuację finansową gminy, najważniejsze wskaźniki rozwojowe oraz zrealizowane i rozpoczęte w 2019 r. inwestycje.

Po prelekcji wójta głos zabrali zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Waldemar Andzel oraz Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, którzy pogratulowali władzom gminy Psary osiągnięć oraz złożyli zgromadzonym noworoczne życzenia.
Kolejnym punktem spotkania był pokaz tańców latynoamerykańskich w wykonaniu Kamili Starzyńskiej i Artura Grabary. Po występie artystycznym wójt Tomasz Sadłoń i przewodniczący Rady Jacenty Kubica złożyli podziękowania dla Marcina Mularskiego za pomoc udzieloną gminnemu samorządowi w sfinansowaniu kosztów związanych z przyłączem energetycznym oraz wykonanie linii zasilających fotoradar, który zamontowany został w październiku na drodze krajowej nr 86, w rejonie skrzyżowania ul. Jasnej w Sarnowie. Podziękowania otrzymał również Zdzisław Wszoła, który na własny koszt dokonał remontu ulicy Miodowej w Preczowie.
Następnie wręczone zostały „Kryształy Kultury”, czyli nagrody wójta gminy Psary za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Tegorocznymi laureatami zostali: Katarzyna Skóra, Zdzisław Rabsztyn oraz Zespół „Górzanie”. Zaproszeni goście mogli wysłuchać jednego utworu z repertuaru zespołu. Na zakończenie wójt podziękował wszystkim za udaną współpracę na rzecz rozwoju gminy i złożył zebranym noworoczne życzenia.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili zaproszeni goście: poseł na Sejm RP Waldemar Andzel, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Powałka wraz z radnymi powiatu będzińskiego, Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza Damian Rutkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś wraz z Przewodniczącą Rady Miasta Barbarą Bochenek, Wójt Gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek, Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica z radnymi, przedstawiciele służb mundurowych, kierownictwo Urzędu Gminy Psary, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, prezeski Kół Gospodyń Wiejskich, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, prezesi klubów sportowych, przedstawiciele firm i przedsiębiorstw z regionu oraz aktywni działacze społeczni i kulturalni.

Prezentacja z realizowanymi w 2019 roku zadaniami