SMOG jest wszędzie!

Choć zima tego roku jest dla nas łaskawa, jesteśmy w trakcie sezonu grzewczego i trudno tego nie zauważyć. Cały czas docierają do nas informacje o przekroczeniach norm i złej jakości powietrza. Benzen, ołów i pyły zawieszone to tylko część substancji, które wdychamy.

Warto pamiętać, a przede wszystkim uświadomić sobie, że smog jest wyjątkowo szkodliwy dla ludzi, zwierząt i całego środowiska. Szczególnie narażone na zanieczyszczenia powietrza są dzieci. Smog utrudnia funkcje obronne organizmu, niekorzystnie wpływa na płuca, a w konsekwencji obciąża serce.

Mając na uwadze Plan Działań Krótkoterminowych (PDK) stanowiący część programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego, w którym określone zostały trzy poziomy ostrzegania ze względu na występujące stany jakości powietrza, przypominamy o podstawowych zasadach.
Zgodnie z zaleceniami podczas przekroczenia poziomu ostrzegania II stopnia osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, a pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na zewnątrz.
W przypadku ogłoszenia III poziomu ostrzegania, odradza się wykonywanie wszelkich aktywności na wolnym powietrzu. W tym czasie osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na zewnątrz, a pozostałe ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.
Na stronie internetowej Gminy Psary znajduje się bezpośredni odnośnik pod nazwą „jakość powietrza”, po jego kliknięciu zostaniemy przekierowani na stronę Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, gdzie znajdziemy informację o aktualnej jakości powietrza dla naszego regionu.

Od rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020 pracownicy Urzędu Gminy w Psarach przeprowadzili łącznie 28 kontroli nieruchomości pod kątem eksploatowanych instalacji służących do ogrzewania budynku mieszkalnego oraz używanych paliw. W szczególności kontrolowano czy nie dochodzi do spalania odpadów.
Od stycznia 2020 r. przygotowujemy się również do podjęcia współpracy z akredytowanym laboratorium w zakresie badania odpadów paleniskowych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia termicznego przekształcania odpadów, pracownicy urzędu będą mogli pobierać próbki odpadu paleniskowego. Następnie zostaną one poddane analizie morfologicznej i chemicznej, na podstawie której będzie możliwe jednoznaczne stwierdzenie czy odpady były spalane w palenisku domowym.

Temat smogu wydaje się nam dobrze znany, a świadomość problemu staje się coraz większa. Niestety, aby w naszym otoczeniu następowały zmiany, konieczne jest działanie. Chcąc zadbać o środowisko zacznijmy od siebie, zorientujmy się co możemy zrobić. Nie ponosząc od razu nakładów finansowych, zastanówmy się w jaki sposób zmienić swoje myślenie i postępowanie w tej sprawie. Być może wystarczy zacząć od zmiany sposobu rozpalania pieca. Górne spalanie pozwala w bardzo prosty sposób palić oszczędnie i ekologicznie. Rozmawiajmy i edukujmy się wzajemnie, tylko wtedy możemy osiągnąć zamierzone efekty.
W przypadku zauważenia problemu w Państwa okolicy, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Psary, pracownicy będą interweniować i przeprowadzać kontrolę. W uzasadnionych przypadkach gmina będzie kierować sprawy do sądu, gdzie sprawca może zostać ukarany grzywną w wysokości nawet do 5 tys. zł.