Bądź widoczny na drodze

Przypominamy o obowiązku noszenia odblasków i prosimy o ich stosowanie zarówno w terenie zabudowanym jak i niezabudowanym

W trosce o bezpieczeństwo na naszych drogach, apelujemy do pieszych o noszenie odblasków. Zadbajmy o to, by ten dodatkowy element stroju na stałe zagościł na naszych kurtkach, płaszczach czy plecakach i był noszony w miejscach widocznych dla innych uczestników ruchu, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.
Ze statystyk wynika, że najczęściej do wypadków z udziałem pieszych dochodzi od października do grudnia, kiedy jest ciemno i zła widoczność. Natomiast mały element odblaskowy sprawia, że kierowca otrzymuje ostrzeżenie, iż po drodze ktoś się porusza.
Statystycznie założenie elementów odblaskowych daje kierowcom cenny czas na podjęcie prawidłowej reakcji, bo zwiększa odległość, z której jest widoczny niechroniony uczestnik ruchu drogowego nawet do 150-200 metrów. Brak jakiegokolwiek elementu odblaskowego dystans ten skraca do zaledwie 20-30 metrów. Co prawda, przepisy ruchu drogowego nie nakładają obowiązku używania kamizelek i elementów odblaskowych w obszarze zabudowanym, jednakże w dużym stopniu poprawiają one widoczność i warto je nosić - często ratują zdrowie, a nawet życie.
Przypominamy, iż zgodnie z art. 11 ust 4a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 1990 ze zm.) pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu, chyba że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku.