Jednostka OSP Psary z nowym wozem ratowniczo-gaśniczym

29 listopada do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach trafił nowy średni wóz ratowniczo-gaśniczy. Jego wartość to blisko 760 tys. zł.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy zastąpi wysłużonego, 38-letniego Stara 266, którym dysponuje OSP Psary. Wóz marki Iveco Eurocargo z napędem 4x4 posiada wyposażenie zgodne z systemem standaryzacji wprowadzonym w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Zakup średniego wozu ratowniczo-gaśniczego wyniósł blisko 760 tys. zł, z czego: 254 tys. zł to dotacja z budżetu państwa dla jednostek włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), 120 tys. zł dofinansowanie z Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, 100 tys. zł zgromadzono w ramach własnych środków OSP w Psarach, a 250 tys. zł pochodzi z budżetu gminy Psary, w tym 36 tys. zł z funduszu sołeckiego.
Gmina Psary przekazała również dotację w wysokości 55 tys. zł, w ramach której nowy wóz bojowy zostanie wyposażony w odpowiedni sprzęt.
- Nowy średni wóz ratowniczo–gaśniczy zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom, ale będzie również uczestniczył w akcjach poza terenem naszej gminy, na taki pojazd Strażacy z OSP czekali 94 lata, jest on pierwszym takim samochodem w jednostce – mówi Tomasz Kot, Naczelnik OSP w Psarach.

Wykonawcą zamówienia była firma Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z Bielska Białej.