Sezon grzewczy rozpoczął się na dobre, a wraz z nim powrócił problem smogu

Od 1 września 2017 roku na terenie całego województwa śląskiego obowiązuje uchwała antysmogowa, która reguluje jakie rodzaje paliw i urządzenia grzewcze są dopuszczalne do stosowania. Przepisy to jednak nie wszystko. By walka o czyste powietrze przynosiła rezultaty konieczna jest również zmiana świadomości, nawyków i postępowania mieszkańców.

Smog to nic innego jak połączenie niekorzystnych warunków atmosferycznych z zanieczyszczeniami pochodzącymi z kominów gospodarstw domowych. W ich skład wchodzą trujące pyły i gazy, w tym: pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10, tlenki azotu, dwutlenek siarki oraz tlenek węgla. Szkodliwe substancje powstają głównie z powodu spalania w starych piecach opału niskiej jakości i śmieci. Oddychanie nimi naraża nas między innymi na choroby układu oddechowego, krwionośnego i krążenia oraz osłabienie układu odporności.

W województwie śląskim obowiązuje uchwała antysmogowa

Przepisy, podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego, uchwały antysmogowej obowiązują przez cały rok i dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwa stałe. Wprowadzają całkowity zakaz spalania w piecach centralnego ogrzewania: mułów i flotokoncentratów węglowych, węgla brunatnego i wilgotnego drewna. Do 2027 roku powinny zostać także stopniowo wymieniane stare piece na nowoczesne i ekologiczne kotły: te, eksploatowane powyżej 10 lat od daty ich produkcji należy wymienić do końca 2021 roku, używane od 5 do 10 lat do końca 2023 roku, natomiast poniżej 5 lat do końca 2025 roku. Obowiązek wymiany kotłów 3 i 4 klasy wydłuża się do końca 2027 roku. Osoby, które budują lub modernizują dom i zamierzają go ogrzewać węglem lub drewnem muszą natomiast zainstalować kocioł klasy 5 lub ECODESIGN.

Bezwzględny zakaz spalania śmieci

Warto również wspomnieć, że zgodnie z ustawą o odpadach obowiązuje także bezwzględny zakaz spalania w piecach, kotłowniach i na wolnym powietrzu śmieci, w tym opakowań z tworzyw sztucznych, gumy, folii, opon, mebli, płyt laminowanych i wiórowych oraz starych ubrań.

Przewody kominowe powinny być sprawdzane minimum raz w roku

Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy przypomina właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin, mimo iż zajmuje niewielką powierzchnię domu jest bardzo istotnym elementem budynku, a jego nieodpowiednia konserwacja stanowi realne zagrożenie bezpieczeństwa. Co najmniej raz w roku należy przeprowadzić kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych oraz zadbać o ich czyszczenie przez wykwalifikowaną osobę. Regularne czyszczenie kominów pozwala uniknąć osadzania sadzy, która jest jedną z przyczyn powstawania pożarów w budynkach.

Jakie działania przyczyniają się do poprawy jakości powietrza, a tym samym naszego zdrowia i komfortu życia?

• Zmiana źródła ogrzewania na bardziej ekologiczne.
• Palenie opałem dobrej jakości.
• Korzystanie z transportu publicznego.
• Organizowanie wspólnych przejazdów samochodem lub zamiana środka transportu na rower.
• Dzielenie się z rodziną i znajomymi wiedzą o sposobach zatrzymania smogu.
• Dawanie dobrego przykładu sąsiadom.

Kontrole pracowników Urzędu Gminy w Psarach

W ramach działań w zakresie poprawy jakości powietrza, w tym ograniczania niskiej emisji, pracownicy Urzędu Gminy w Psarach na bieżąco prowadzą kontrole w ramach których sprawdzane są piece i kotły używane do ogrzewania domów, paliwa w nich spalane, a w szczególności czy w paleniskach domowych nie dochodzi do spalania odpadów. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnych upoważnień wydanych przez Wójta Gminy Psary. Kontrolujący uprawnieni są do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godz. 6:00 - 22:00 na pozostały teren. Ponadto kontrolujący mogą m.in. żądać okazania dokumentów, żądać udzielenia ustnych lub pisemnych informacji, wzywać i przesłuchiwać osoby czy przeprowadzać badania.

Przypominamy, iż wszystkie osoby niemające pewności, co do tożsamości osób chcących dokonać czynności kontrolnych, mogą poprosić o okazanie imiennych upoważnień.