Trening sprawności syren alarmowych

Informuje się mieszkańców Gminy Psary, że w dniu 26 listopada 2019 r. pomiędzy godz. 9.00 a 13.00 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu emitowany będzie - dźwięk ciągły trwający trzy minuty - oznaczający odwołanie alarmu.
W związku z powyższym na terenie gminy Psary, w w/w terminie i czasie zostaną włączone syreny alarmowe usytuowane na remizach OSP.