23 listopada Dzień otwarty Urzędu Pracy

W sobotę 23 listopada br. w godzinach 9.00-13.00 Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie zaprasza na Dzień Otwarty. Zapraszamy zarówno osoby poszukujące prace, przedsiębiorców, jak i mieszkańców powiatu będzińskiego aby dowiedzieli się więcej o możliwościach wsparcia jakich udziela Urząd.

Prowadzisz firmę? Chcesz zatrudnić nowych pracowników? Interesuje Cię jak funkcjonuje Urząd od „kuchni”? Chcesz dowiedzieć się jak skorzystać ze wsparcia finansowego? Zainteresowanych zapraszamy do Powiatowy Urząd Pracy na konsultacje.

Podczas Dnia Otwartego w Powiatowym Urzędzie Pracy będzie można dowiedzieć się, jak: uzyskać status osoby bezrobotnej, uzyskać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, otrzymać bon na zasiedlenie, uzyskać dofinansowanie do zatrudnienia pracownika, zatrudnić cudzoziemców, uzyskać zwrot środków na wyposażenie nowego stanowiska pracy, zorganizować miejsce stażu dla skierowanego bezrobotnego, otrzymać dofinansowanie na szkolenia dla pracowników.
Dodatkowo będzie też możliwość skorzystania z konsultacji doradcy zawodowego.

Poprzez takie działania urząd chce upowszechniać i rozszerzać wiedzę wśród mieszkańców powiatu, w tym pracodawców, która przyczyni się do zrozumienia zasad panujących na współczesnym rynku pracy oraz do poznania mechanizmów promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia.

Pracownicy urzędu będą udzielali indywidualnych konsultacji w zakresie możliwości skorzystania z ww. form wsparcia a zainteresowanym pokażą kulisy swojej pracy.

1 pup