Za nami obchody Narodowego Święta Niepodległości

W 1918 roku, po 123 latach zniewolenia, nasz kraj powrócił na polityczną mapę Europy. 11 listopada mieszkańcy gminy Psary wzięli udział w uroczystych obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tegoroczną uroczystość rozpoczęła msza święta w kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Psarach, którą celebrowali kanclerz Kurii Diecezjalnej ks. Mariusz Karaś oraz proboszcz tamtejszej parafii ks. Jan Piekarski. Następnie wszyscy zgromadzeni udali się do sali bankietowej w Psarach, gdzie odbyła się część artystyczna.

Po przywitaniu gości, wójt Tomasz Sadłoń wygłosił krótkie przemówienie, w którym podkreślił jak ważnym momentem w dziejach Polski było odzyskanie niepodległości oraz jak istotną rolę we współczesnej historii kraju odgrywają samorządy. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gródkowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, który rozpoczął się od występu utalentowanego skrzypka Nikodema Stępnia. Dalszą część uroczystości uświetniły występy gminnych zespołów śpiewaczych „Górzanie” oraz „Dąbie”.

W tegorocznych obchodach Święta Niepodległości wzięli udział: radni powiatu będzińskiego Marian Kozieł i Przemysław Krasoń, przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi, wójt Tomasz Sadłoń, zastępca wójta Marta Szymiec, sekretarz Mirella Barańska-Sorn, sołtysi i członkowie rad sołeckich, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele władz i członkowie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich, organizacji Związku Harcerstwa Polskiego, klubów sportowych, lokalnych stowarzyszeń i organizacji oraz mieszkańcy gminy Psary.