Rusza rekrutacja do Gminnego Żłobka w Psarach

W październiku przeprowadzono proces rekrutacyjny na stanowisko Dyrektora Gminnego Żłobka w Psarach. W ramach otwartego i konkurencyjnego naboru wybrana została Agata Wilczyńska.

Trwają ostatnie prace porządkowe i organizacyjne wewnątrz budynku. Dokupione zostanie wyposażenie w postaci mebli i niezbędnych sprzętów.

W listopadzie będzie przeprowadzony nabór pracowników do nowej placówki. Osoby zainteresowane pracą na stanowisku opiekunki dziecięcej, pielęgniarki/położnej, woźnej, kucharki, pomocy kuchennej i konserwatora mogą składać dokumenty (list motywacyjny oraz CV bez zdjęcia zawierające: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe w tym adres i numer telefonu, wykształcenie i przebieg doświadczenia) bezpośrednio u dyrektora placówki w dniach 5, 7, 12, 13 listopada 2019 roku w godzinach 15:30 - 17:00.

Aktualnie trwają nabory na wolne stanowiska urzędnicze:

stanowisko ds. obsługi sekretariatu - wymiar 3/4 ETATU
INTENDENT - wymiar 3/4 ETATU
GŁÓWNA KSIĘGOWA - wymiar 3/4 ETATU

W dniach od 4 do 29 listopadzie będzie również trwała rekrutacja dzieci do gminnego żłobka. Wnioski będzie można składać w Kancelarii Urzędu Gminy w godzinach pracy urzędu lub bezpośrednio w placówce żłobka w dniach 5, 7, 12, 13, 19, 20 listopada 2019 w godzinach 15:30-17:00. Wyniki naboru zostaną ogłoszone i wywieszone 4 grudnia o godz. 14:00 w budynku Gminnego Żłobka w Psarach.

Wniosek o przyjęcie dziecka do Gminnego Żłobka w Psarach